Talkshow “Plan E: natuurinclusief denken kun je gelijk doen”

Kijk en luister naar onze online talkshow van april 2021, met onderwerpen als natuurinclusieve leefomgeving, duurzame landbouw, biodiversiteit, klimaatadaptatie en energietransitie. Deze thema’s staan volop in de belangstelling, maar hoe pas je ze in de praktijk toe? Daarover sprak tafelhost Peter Melis.
Ook hebben wij een naslagwerk gemaakt met de belangrijkste vragen en antwoorden en opmerkelijke uitspraken.

Aan tafel

Tafelhost was Peter Melis, energietransitieman. Met zijn scherpe vragen en frisse blik stelde hij thema’s als energietransitie, duurzame landbouw, biodiversiteit en natuurinclusief denken aan de orde.

Er waren gesprekken met gasten aan tafel die werden afgewisseld met video’s van praktijkvoorbeelden van natuurinclusief ondernemen. Je hoort en ziet bijdragen van:
• Ronald Kramer – rentmeester Landelijk Vastgoed bij a.s.r.
• Winny en Arjen van Buuren – natuurinclusieve landbouwers Zenderense Es
• Robert de Lenne – senior beleidsadviseur Waterschap Vechtstromen
• Niek Nieuwenhuis – terreinbeheerder Twence
• Henk Scheven – eigenaar directeur Eelerwoude
• Patrick de Groot, Jessica Loeffen, Lars Beurskens, Karel Hanhart en Sijtse Jan Roeters van Eelerwoude

Talkshow

Talkshow

Talkshow

Lees meer!

Interessant voor grondeigenaren als gemeenten, waterschappen, provincies, landgoedeigenaren, agrariër en woningstichting. Eigenlijk voor iedereen die een stukje grond (aarde) ontwikkelt, inricht en/of beheert. 

Gerelateerde producten