Over ons

Wij zijn Eelerwoude

Een multidisciplinair adviesbureau voor natuurinclusief ontwikkelen, inrichten en beheren van zowel het landelijk als het stedelijk gebied. In elke fase combineren we gebieden, gebouwen, gebruikers en natuur. Daarbij streven we naar een leefomgeving die 100% natuurinclusief is.

Op weg naar 100% natuurinclusief

Elke stap die we in de goede richting doen, telt. Ongeacht hoe groot die is. Onderweg inspireren we elkaar, steeds met het doel voor ogen.

Werken aan maatschappelijke thema’s

We helpen opdrachtgevers hun doelen te behalen op het gebied van actuele maatschappelijke thema’s zoals klimaatbewust werken, de transitie naar duurzame energie, verhogen van de biodiversiteit en een gezonde leef- en werkomgeving. Dat doen we vanuit onze intrinsieke motivatie. We worden enthousiast van het positieve resultaat in onze leefomgeving.

Multidisciplinair

We hebben verschillende vakdisciplines die elkaar aanvullen en versterken: ecologie, ruimtelijke ontwikkeling, landschapsontwerp, gezonde leefomgeving, duurzaamheid, natuurtechniek, ecohydrologie en rentmeesterij. Bij elke opdracht combineren we deze disciplines met de kennis en kunde die we in huis hebben.

Grensverleggend en uitvoerbaar

Ons betrokken team van adviseurs is verspreid over vier vestigingen in het land. Met onze grensverleggende adviezen, kritische blik en originele ideeën zorgen we dat plannen haalbaar zijn en daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.