Over ons

Over Eelerwoude

Wij zijn adviseurs voor de natuurinclusieve leefomgeving. Onze oorsprong ligt in de bosbouw en onze kracht in het landelijk gebied. We gebruiken de kennis die wie hieruit opdoen steeds meer in het stedelijk gebied en vinden ruimte voor natuurinclusiviteit. Overal en in elk plan. Dat is onze uitdaging.

Natuurinclusief

We zijn op weg naar 100% natuurinclusief. Dat is onze visie. We adviseren en werken klimaatbewust en leveren een positieve bijdrage aan de transitie naar duurzame energie. Daarmee verhogen we de biodiversiteit en dragen we bij aan een omgeving waarin iedereen gezond kan leven en werken. Dit doen we vanuit een intrinsieke motivatie. We worden enthousiast van het resultaat in de leefomgeving.

Multidisciplinair

Ons betrokken team van adviseurs is verspreid over vier vestigingen in het land. We hebben verschillende disciplines die elkaar aanvullen en versterken: ecologie, ruimtelijke ontwikkeling, landschapsontwerp, gezonde leefomgeving, duurzaamheid, natuurtechniek, ecohydrologie en rentmeesterij. Hiermee zijn we multidisciplinair. Onze adviseurs werken op het hoogste niveau.

Onze opdrachtgevers

We werken voor een brede groep opdrachtgevers, van ontwikkelaars tot ministeries en van aannemers tot landgoedeigenaren.

Voor particulieren en ondernemers verzorgen wij herbestemming van terreinen en gebiedsontwikkelingen. We voeren de nodige onderzoeken uit en regelen eventuele vergunningen en subsidiemogelijkheden. Bij de ontwikkelingen van een nieuw landgoed of het beheer van een bestaand landgoed helpen wij (aanstaande) landgoedeigenaren met alle aspecten die daarbij komen kijken.

Plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en terreinbeherende organisaties in landelijk of stedelijk gebied, helpen wij te realiseren. Van plattelandsvernieuwing tot reconstructie, van ontwikkelen en inrichten tot beheren. Wij adviseren en stellen plannen en visies op. Samen realiseerden we al talloze projecten op weg naar een natuurinclusieve leefomgeving.

Werken aan maatschappelijke thema’s

Met onze grensverleggende adviezen, kritische blik en originele ideeën zorgen we dat plannen haalbaar zijn en daadwerkelijk worden gerealiseerd. In elk plan combineren we onze vakdisciplines met de kennis en kunde die we hebben opgedaan met de thema’s klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie en de gezonde leefomgeving. Dat is onze kracht.