Thema’s

De ontwikkelthema’s waarmee wij onze opdrachtgevers helpen

We werken aan grote maatschappelijke thema’s die dagelijks het nieuws bereiken. Door concrete stappen te maken, willen we samen met onze opdrachtgevers iets in beweging zetten in Nederland. Met onze multidisciplinaire kennis en kunde helpen we onze opdrachtgevers hun doelen te realiseren.

Op weg naar 100% natuurinclusief, verbinden we verschillende thema’s en disciplines met elkaar. Die combineren we met de kennis en kunde die we hebben opgedaan met de thema’s klimaatbewust werken, transitie naar duurzame energie, verhogen van de biodiversiteit en streven naar een gezonde leefomgeving. Lees hieronder hoe we daar per thema over denken.

Biologische diversiteit is het fundament voor het welzijn van mensen, dieren, het milieu en onze maatschappij. Maar het is niet goed gesteld met de biodiversiteit…

Duurzame energie heeft de toekomst en daar is een transitie voor nodig. Het vraagt ook een verandering in denken en doen. Hoe verbruiken we energie en hoe wekken we het op?

Ons klimaat verandert. De gevolgen hiervan zijn enorm, voor de wereld, het land waarin we wonen maar ook voor onze eigen omgeving. Er zijn dringend maatregelen nodig…

Natuur in de omgeving draagt bij aan onze gezondheid. Door in beeld te brengen waar natuur ontbreekt en het toe te voegen, creëren we een gezonde leefomgeving.