Thema’s

De maatschappelijke thema’s waarmee wij onze opdrachtgevers ondersteunen

Bij Eelerwoude streven we ernaar om een positieve impact te hebben op grote maatschappelijke thema’s die dagelijks in het nieuws zijn. Wij geloven in het nemen van concrete stappen om samen met onze opdrachtgevers verandering teweeg te brengen in Nederland. Met onze brede kennis en expertise in diverse disciplines, ondersteunen we onze opdrachtgevers bij het verwezenlijken van hun doelen.

We zijn vastberaden om de transitie naar een natuurinclusieve leefomgeving te bevorderen. Daarbij verbinden we verschillende thema’s en vakgebieden met elkaar. Onze ervaring op het gebied van klimaatbewust werken, duurzame energietransitie, biodiversiteitsverhoging en het creëren van een gezonde leefomgeving vormt de basis van onze aanpak. Hieronder delen we graag onze visie op elk van deze thema’s.

Biologische diversiteit is het fundament voor het welzijn van mensen, dieren, het milieu en onze maatschappij. Maar het is niet goed gesteld met de biodiversiteit…

Duurzame energie heeft de toekomst en daar is een transitie voor nodig. Het vraagt ook een verandering in denken en doen. Hoe verbruiken we energie en hoe wekken we het op?

Ons klimaat verandert. De gevolgen hiervan zijn enorm, voor de wereld, het land waarin we wonen maar ook voor onze eigen omgeving. Er zijn dringend maatregelen nodig…

Natuur in de omgeving draagt bij aan onze gezondheid. Door in beeld te brengen waar natuur ontbreekt en het toe te voegen, creëren we een gezonde leefomgeving.