Energietransitie

De transitie naar duurzame energie

Duurzame energie heeft de toekomst en daar is een transitie voor nodig. Het vraagt ook een verandering in denken en doen, want energietransitie gaat niet alleen over het opwekken van duurzame energie, maar met name over het verbruik ervan.

De vraag die wij in onze projecten centraal zetten is: welke slimme oplossingen kunnen we bedenken om energie te besparen en de CO2-uitstoot te reduceren? Een positieve verandering aanbrengen voor de volgende generatie en natuurlijke waarde toevoegen aan de Nederlandse leefomgeving. Daar willen wij onze opdrachtgevers, en uiteindelijk onze samenleving, mee helpen.

Dat doen we bijvoorbeeld met het natuurinclusief ontwikkelen en inrichten van windmolenparken en zonnevelden. En het verduurzamen van de exploitatie en het energiezuinig beheer van landgoederen, monumenten en kastelen.

Meer info

Hulp nodig bij het behalen van energiedoelstellingen? Wij hebben veel ervaring met projecten waarbij de energietransitie centraal staat. Neem contact op voor een oriënterend gesprek.