Missie

Dit is wie we zijn

Een vakkundige, betrokken en vernieuwende regisseur met een groen hart, die uitdaagt tot natuurinclusief ontwikkelen, inrichten en beheren. We vinden ruimte voor natuurinclusiviteit, natuur kan immers overal. Zo zorgen we voor een gezonde leefomgeving voor nu en in de toekomst.

We zijn op weg naar 100% natuurinclusief. De ene keer zetten we veel in beweging, soms doen we de eerste stap op weg naar verandering. Net zoals de kleurrijke klaproos, die groeit in de pioniersfase en juist daar opvalt en het verschil maakt. De video hieronder brengt dat in beeld.