Privacy Statement

Eelerwoude respecteert en hecht waarde aan uw privacy. Eelerwoude heeft daarom acties ondernomen om te voldoen aan de privacywet, om uw gegevens veilig te verwerken. Onze privacyverklaring wordt binnenkort aangepast. Hierin legt Eelerwoude graag uit hoe wij veilig omgaan met uw gegevens en waar wij uw gegevens voor nodig hebben. Heeft u vragen of wilt u inzicht in welke gegevens wij van u hebben ontvangen, neem dan gerust contact op met Eelerwoude, w.boers@eelerwoude.nl. We helpen u graag.

Eelerwoude respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal Eelerwoude, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt Eelerwoude deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens om aan u de voor u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Eelerwoude behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Eelerwoude worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Eelerwoude aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.