Biodiversiteit

Verhogen van de biodiversiteit

Verhogen van biodiversiteit is één van de doelstellingen van onze natuurinclusieve aanpak. Biologische diversiteit is namelijk van cruciaal belang voor het welzijn van onze planeet.

De biodiversiteit staat echter onder grote druk, zowel in Nederland als wereldwijd. Soorten sterven uit, ecosystemen worden verstoord en de natuurlijke balans verdwijnt. Herstel van biodiversiteit is noodzakelijk om onze kwaliteit van leven te behouden.

Het verhogen van de biodiversiteit is dan ook een pijler in elk vraagstuk dat we bij Eelerwoude aangaan. Soms een vraagstuk op zich, soms een stukje waarde die wij extra willen toevoegen.

Om de biodiversiteit te bevorderen, werken we aan duurzame leefomgevingen voor mensen, planten en dieren. We ontwikkelen oplossingen die rekening houden met de behoeften van flora en fauna en adviseren over natuurinclusieve inrichting en beheer van de leefomgeving.

Met onze integrale benadering en kennis vanuit verschillende vakdisciplines gaat het verhogen van biodiversiteit hand in hand met het bevorderen van klimaatbewust werken, de transitie naar duurzame energie en het creëren van een gezonde leefomgeving.

Samen met onze opdrachtgevers werken we aan een biodivers Nederland.

Meer info

Meer weten over het verhogen van de biodiversiteit? Neem contact op met één van onze experts.