Vakgebieden

Elkaar versterken en aanvullen

Wat we ontwerpen kunnen we ontwikkelen en beheren doordat we de verschillende expertises in huis hebben. Dat geeft ons een brede blik op een project.

Wij adviseren in de volgende vakgebieden:

Ecologie

Onze ecologen zijn specialisten op het gebied van visie- en planvorming, inventarisatie en monitoring van soorten, natuurwetgeving en effectstudies. Zij vertalen complexe ecologische vraagstukken naar begrijpelijke taal en originele oplossingen. Met hun adviezen spelen ze een actieve rol bij het ontwikkelen, opstellen en begeleiden van ecologische plannen.

Ecohydrologie

De adviseurs ecohydrologie werken aan natuur-, water- en bodemopgaven door heel Nederland. Zij doen inventarisaties en ecohydrologisch (veld)onderzoek. Daarnaast stellen zij inrichtingsplannen op en geven zij praktijkgerichte adviezen. In de praktijk spelen onze ecohydrologen een toonaangevende rol bij het natuurinclusief ontwikkelen, inrichten en beheren.

Landschapsontwerp

Landschapsontwerp ontwikkelt concepten die waarde toevoegen aan openbare ruimtes. Soms zijn dit kleinschalige (erf)inrichtingsplannen en een andere keer herinrichting van natuur- en recreatiegebieden. Natuurinclusief ontwerpen verankeren in de ruimtelijke ontwikkeling is het uitgangspunt, zowel bij omvangrijke gebiedsvisies als inventieve (beleids)plannen voor zonneparken.

Natuur- en cultuurtechniek

Technisch bijdragen aan uitbreidingen, (her)inrichtingen of andere oplossingen, dat is wat onze adviseurs natuur- en cultuurtechniek drijft. Daadkrachtig werken aan watergerelateerde opdrachten, stikstofgevoelige natuurtypen en het toekomstbestendig maken van de omgeving.

Rentmeesterij

Onze rentmeesters werken aan duurzame beheervraagstukken met veelal een natuurlijk karakter en een duidelijke groene component. Zij zijn de experts op het gebied van pacht, Natuurschoonwet, SNL-certificering, functieveranderingen, rendementsverbeteringen, gebiedsontwikkelingen en het verduurzamen van landbouw. Op deze manier leveren onze rentmeesters een waardevolle bijdrage aan de toekomst van landgoederen, landbouwgrond, monumenten en erfgoederen.

Gezonde leefomgeving

Onze adviseurs zijn specialist op het gebied van gezondheid in combinatie met de leefomgeving. Zij kennen de gezonde ontwerpprincipes en delen die graag. De adviseurs weten aan welke voorwaarden een omgeving moet voldoen zodat deze de gezondheid van de bewoners bevordert. Ook vertellen zij welke bijdrage de natuur daaraan levert. 

Ruimtelijke Ontwikkeling

Ruimtelijke vraagstukken op het gebied van natuurontwikkeling, gebiedsontwikkeling of erfontwikkeling zijn in de beste handen bij deze adviseurs die alles weten van ruimtelijke onderbouwingen, structuurvisies en bestemmingsplannen. Zij weten ze slim door te vertalen naar originele natuurinclusieve oplossingen of praktisch uitvoerbare adviezen.