Projecten

Onze projecten

Wij adviseren bij ruimtelijke opgaves. Dat doen we in elke fase van het project, zowel bij het ontwikkelen, inrichten en beheren. Daarbij zien wij thema’s als klimaatbewust werken, transitie naar duurzame energie, verhogen van de biodiversiteit en streven naar een gezonde leefomgeving als interessante uitdagingen.

Samen met onze opdrachtgevers zijn we op weg naar 100% natuurinclusief. De plannen die we daarvoor maken zijn praktisch uitvoerbaar. In veel gevallen voeren we ze ook daadwerkelijk uit. Daarbij maken we slimme combinaties tussen gebieden, gebouwen, gebruikers en natuur. Op die manier maken wij de omgeving toekomstbestendig voor ons en de komende generaties. De voorbeelden op deze pagina laten zien hoe we dat doen.

Alle projecten

Gezonde leefomgeving

Sorry, No posts.

Energietransitie

Sorry, No posts.