Projecten

Onze projecten

Wij adviseren in elke fase van het ontwikkelen, inrichten en beheren van ruimtelijke opgaves. Thema’s als klimaatbewust werken, transitie naar duurzame energie, verhogen van de biodiversiteit en streven naar een gezonde leefomgeving zijn daarbij interessante uitdagingen. Samen met onze opdrachtgevers zijn we op weg naar 100% natuurinclusief. De plannen die we daarvoor maken zij praktisch uitvoerbaar en in veel gevallen voeren we ze ook daadwerkelijk uit. Daarbij combineren we gebieden, gebouwen, gebruikers en natuur op een slimme manier met elkaar. Op die manier maken wij de omgeving toekomstbestendig voor ons en de toekomstige generaties. De voorbeelden op deze pagina laten zien hoe we dat doen.

Energietransitie