Gezonde leefomgeving

Streven naar een gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving creëren is tegenwoordig een belangrijke voorwaarde bij ruimtelijke ontwikkelingen. Natuur in de omgeving draagt op verschillende manieren bij aan de gezondheid van mensen. Door in beeld te brengen waar natuur ontbreekt en het toe te voegen, kan de gezondheid van mensen verbeteren. Denk daarbij aan herstel van stress, aanzetten tot sociaal contact en stimuleren tot bewegen.

Wij willen samen met onze opdrachtgevers bijdragen aan een gezonde leefomgeving door de natuur altijd ruimte te geven in plannen voor ruimtelijke ontwikkeling. Wij kennen de gezonde ontwerpprincipes en dagen onze opdrachtgevers uit om natuurwaarde toe te voegen op plekken waar je het niet verwacht. Natuur kan immers overal.

Meer info

Bij Eelerwoude vinden we dat elk project moet bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Hoe we dat doen? Dat vertellen we graag in een persoonlijk gesprek.