Onze European Tree Technician

Boomtechnisch advies nodig? Onze European Tree Technician (ETT-er) is allround inzetbaar bij vraagstukken omtrent bomen. Hij is gecertificeerd, hij doet onderzoek en adviseert bij de zorgplicht voor bomen.

De openbare ruimte en onze leefomgeving veranderen voortdurend. Daardoor wordt er regelmatig ingegrepen in de openbare ruimte. Denk hierbij aan de aanleg van kabels en leidingen, rioolvervanging, bestratingswerkzaamheden en aanpassen van verkeerssituaties. Deze wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de bomen in die omgeving, die vaak zijn aangeplant met de intentie tientallen jaren behouden te worden. Het is dus van groot belang om bij veranderingen te kijken naar de effecten van de maatregelen op bomen.

Met een Boom Effect Analyse of een boomadvies brengt onze ETT-er effecten van maatregelen en mogelijkheden voor passende oplossingen in kaart. Hiermee kan de opdrachtgever voorkomen dat de betreffende bomen nadelige effecten van omgevingsplannen ondervinden. Bomen kunnen met de geadviseerde maatregelen behouden blijven en hun bijdrage blijven leveren aan een gezonde leefomgeving.

Een integrale aanpak

De boomadviseur werkt nauw samen met collega’s uit andere vakdisciplines. Dat geeft een brede blik op het project en het brengt verschillende belangen samen. Laat de boomadviseur vroeg in het proces van ruimtelijke ontwikkeling aanhaken. Dan heeft een plan de meeste kans van slagen.

Schakel onze boomadviseur in voor:

  • Boombeheer
  • Snoei & onderhoudsbestek Toezicht op werkzaamheden aan en rondom bomen
  • Groeiplaatsonderzoek & verbetering
  • Nader boomtechnisch onderzoek door aantastingen
  • Boom Effect Analyse (BEA)
  • Boomveiligheidsonderzoek
  • Verplantbaarheidsonderzoek
  • Beplantingsplannen

Het belang van gezonde bomen

We willen zoveel mogelijk groen behouden en ontwikkelen in onze leefomgeving. Dat is goed voor de biodiversiteit. Bomen spelen hierin een belangrijke rol. Ze houden water vast in periodes van droogte en extreme neerslag en de schaduw van hun bladerdek kan hittestress voorkomen. Verder zuiveren ze de lucht en leggen ze CO2 vast. Gezonde bomen zijn daarom erg belangrijk.

Neem contact op met Ramon Olde Bolhaar en ontdek wat de European Tree Technician kan betekenen voor jouw project.

Gerelateerde producten

Gerelateerde projecten