Haal profijt uit de Bossenstrategie

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat het Rijk en de provincies 37.000 hectare aan nieuw bos gaan realiseren in Nederland. Daarvoor is bij de meeste provincies in 2023 een subsidieregeling getroffen.

Het goede nieuws is: de regeling voor Overijssel is verlengd voor 2024. Onze adviseurs kennen de regels en ondersteunen bij het opstellen van de vereiste plannen en de subsidie-aanvraag.

Eigenaren van landbouwgrond kunnen hun grond omvormen tot bos, waarbij het verschil tussen de landbouwkundigewaarde en de boswaarde wordt vergoed. Ook geldt er een vergoeding voor de inrichting. De regelingen verschillen per provincie.

Doorgaans gelden de volgende voorwaarden

  • Minimaal aantal hectare tussen 1ha en 6ha
  • Afwaardering van de grond wordt vergoed op basis van taxatie
  • Inrichtingskosten worden vergoed tot een bedrag van ca. €10.000 tot €20.000 per ha

Per provincie kunnen er andere eisen worden gesteld aan de inrichting van de bossen.

Waarom meer bos?

Bomen en bos spelen een belangrijke rol bij het herstel van de biodiversiteit en in het kader van klimaatadaptatie. Bomen halen CO2 uit de lucht en leggen koolstof vast. Ze produceren zuurstof, zorgen voor verkoeling en bieden plek aan vogels en insecten. Ook kunnen ze ervoor zorgen dat de bodemkwaliteit verbetert door een betere opbouw van organische stof.

Daarnaast hebben bomen en bos een positief effect op de mentale gezondheid van mensen. We kunnen er recreëren en ontspannen.

Wij ondersteunen bij de aanvraag

Onze adviseurs kennen de regelgeving. Neem gerust contact op met Bas ten Dam en Bennie Brinkman. Zij ondersteunen bij het opstellen van de vereiste plannen en het aanvragen van de subsidie hiervoor.

Kennis & kunde

Gerelateerde projecten