NSW-rangschikking

Een eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter kan een landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). Dat levert fiscaal voordeel op zodat je het landgoed makkelijker in stand kunt houden en eenvoudiger door kunt geven aan een volgende generatie.

Onze aanpak

De aanvraag NSW komt als volgt tot stand. We vragen kadastrale stukken op en stellen een rangschikkingsvoorstel met een kaart op. Dit voorstel bespreken we met onze opdrachtgever. Daarna doen we een pro forma verzoek aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en sturen een ontvangstbevestiging aan de notaris. Vervolgens werken we het concept uit, dienen we het in en handelen we het rangschikkingsvoorstel af. Dan leveren we de rapporten op naar de eigenaar en de RVO. Ten slotte beoordelen we het terrein en controleren we de beschikking.

Voldoet een landgoed niet aan alle eisen? Dan is er toch kans op het belastingvoordeel dat een NSW-landgoed biedt. Onze adviseurs kennen de mogelijkheden.

Waarom?

Nederland heeft veel landgoederen met een origineel en historisch karakter. Deze landgoederen, buitenplaatsen, kastelen en natuurterreinen zijn een belangrijk onderdeel van het natuurschoon en hebben cultureel en maatschappelijk veel waarde. Om dit te behouden voor komende generaties, is de Natuurschoonwet 1928 in het leven geroepen.

De NSW-rangschikking levert veel fiscale voordelen op, zoals vrijstellingen voor inkomsten-, overdrachts-, schenk- en erfbelasting. De eigenaar van het NSW-landgoed krijgt zo de gelegenheid het landgoed in stand te houden en doet iets terug voor de maatschappij door het behoud van natuurschoon.

Gerelateerde projecten