Uitvaartcentrum op agrarisch erf

Karakteristiek agrarisch erf wordt uitvaartcentrum

Uitvaartcentrum Startman wil graag voldoen aan de wensen die tegenwoordig gesteld worden aan een waardig afscheid van dierbaren. De bestaande locatie biedt daar echter geen mogelijkheden voor. Door een karakteristiek agrarisch erf te herontwikkelen wordt het de locatie waar Startman al een tijdje van droomde. De begeleiding van het hele proces, van ontwerp tot defintief bestemmingsplan, is aan Eelerwoude toevertrouwd.

 

Opdracht Herontwikkeling agrarisch erf

Product Wijziging bestemmingsplan, visualisatie

Locatie Erve Harink

Opdrachtgever Uitvaartcentrum Startman

Herdenken op een historisch erf

Midden in een woonwijk in Haaksbergen ligt het uitvaartcentrum en de bedrijfswoning van de familie Startman, een waar begrip in het dorp. Het bedrijf is de laatste jaren in omvang toegenomen en de omgeving en de beschikbare ruimte voldoen niet meer aan de wensen van deze tijd. De eigenaren denken toekomstgericht, want twee van hun kinderen gaan het bedrijf overnemen. Een rustige plek met de landschappelijke beleving van het Twentse landschap is hun grote wens.

Die plek werd gevonden op Erve Harink. Het heeft een rijke historie en is één van de oudste boerenerven van de gemeente Haaksbergen, de boerderij is zelfs een rijksmonument. De agrarische functie is er afgenomen en het erf heeft de landgoedstatus gekregen, die wij in 2006 mochten verzorgen. Daar vind je de rust en de ruimte die nodig is voor een waardig afscheid.

Wijziging bestemmingsplan

Het erf had een agrarische bestemming en dus was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Een uitvaartcentrum heeft een maatschappelijke functie en dat is gebiedsvreemd voor het buitengebied. Maar door de sloop van landschapsontsierende bedrijfsgebouwen en de landschappelijke inpassing van het erf, krijgt de omgeving een kwaliteitsimpuls.

Planoloog Tije Rood vertelt in onderstaande video meer over het project.

De ontwikkeling van Startman kwam ter sprake in onze talkshow ‘Plan E: Natuurinclusief verbindt’ van 1 juni 2023. Daarin ging het over de dialoog over natuurinclusiviteit.

KGO-balans

De regeling Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving maakt het mogelijk om, naast sloop, ook andere middelen in te zetten om te investeren in ruimtelijke kwaliteit. Bij de herontwikkeling van Erve Harink wordt de rijks monumentale boerderij in stand gehouden en opgeknapt. Zo blijft dit gebouw beeldbepalend voor het erf en wordt deze historische locatie landschappelijk ingepast.

Visualisatie van het nieuwe erf i.s.m. Van der Heijden Architecten

Startman investeert in de aanleg van een nieuw stuk bos en een prachtige rusttuin waar bezoekers na een bijeenkomst in alle rust hun gevoelens de ruimte kunnen geven. Verder levert het bedrijf een bijdrage aan aan de realisatie van natuurbegraven op de gemeentelijke begraafplaats Het Waarveld. Iets waar de gemeente Haaksbergen grote behoefte aan heeft. Hiermee is de gevraagde ontwikkelruimte in balans met de kwaliteitsprestatie.

Bijzondere functieverandering

Tije Rood, adviseur ruimtelijke ontwikkeling, is blij dat hij kwaliteit heeft toegevoegd aan de omgeving. “Landgoed Harink was al een unieke plek, maar je wilt een plek toch altijd mooier achterlaten dan je hem aantreft. Het unieke van deze plek is dat er een uitvaartcentrum in het buitengebied komt. Dat is een bijzondere functieverandering.”

Gerelateerde producten