Meer natuur voor Veluwse vakantieparken

Meer natuur voor Veluwse vakantieparken

Meer natuur voor Veluwse vakantieparken Meer groen, meer beleving in de Vuurkuil en op de Solse Berg Recreanten een optimale beleving bieden met een accommodatie in de natuur die onderdeel is van het landschap. Dat was de wens van de eigenaren van Campingpark de...
Methodiek Basiskwaliteit Natuur

Methodiek Basiskwaliteit Natuur

BiodiversiteitGezonde leefomgeving Methodiek Basiskwaliteit Natuur Nieuwe methodiek voor natuurkwaliteit in Overijssel Eelerwoude heeft in opdracht van de provincie Overijssel de Methodiek Basiskwaliteit Natuur opgeleverd. Dit rapport schetst de basiskwaliteit voor...
Gebiedsvisie natuurinclusieve landbouw

Gebiedsvisie natuurinclusieve landbouw

BiodiversiteitGezonde leefomgeving Gebiedsvisie natuurinclusieve landbouw Concrete maatregelen voor de Veluwezoom IJssel Een gezamenlijke inspanning van 12 agrariërs, grondeigenaren, natuurorganisaties, gemeenten, waterschappen en andere betrokkenen heeft geresulteerd...
Van loonbedrijf naar natuurinclusief recreatieterrein

Van loonbedrijf naar natuurinclusief recreatieterrein

Van loonbedrijf naar natuurinclusief recreatieterrein De droom van een familie die een totale omslag wilde maken Trekkers, kranen, grondbank en compost waren jarenlang het beeld op het terrein van Mulder Dalerveen. In 2018 kwam het idee om compleet anders te gaan...
Natuurherstel in Zuidwest Drenthe

Natuurherstel in Zuidwest Drenthe

BiodiversiteitGezonde leefomgevingInspiratie Natuurherstel in Zuidwest Drenthe Heideherstel Natura 2000-gebieden In Zuidwest Drenthe liggen enkele bijzondere natuurgebieden. Het open heidelandschap heeft hier te lijden onder stikstofneerslag. Natuurmonumenten heeft,...