Natuurherstel in Zuidwest Drenthe

Natuurherstel in Zuidwest Drenthe

BiodiversiteitGezonde leefomgevingInspiratie Natuurherstel in Zuidwest Drenthe Heideherstel Natura 2000-gebieden In Zuidwest Drenthe liggen enkele bijzondere natuurgebieden. Het open heidelandschap heeft hier te lijden onder stikstofneerslag. Natuurmonumenten heeft,...
Van verdroogd beekdal naar nat bloemenlandschap

Van verdroogd beekdal naar nat bloemenlandschap

BiodiversiteitGezonde leefomgevingKlimaatadaptatie Van verdroogd beekdal naar nat bloemenlandschap Van verdroogd beekdal naar nat bloemenlandschap Landgoed Hackfort is een eeuwenoud landgoed nabij het Achterhoekse Vorden. Sinds het landgoed is aangekocht door...
Ecologische verbindingszone

Ecologische verbindingszone

BiodiversiteitGezonde leefomgeving Ecologische verbindingszone Met vistrap en stapsteen Een kanostoep, een vispassage in de Oude IJssel in de vorm van een bypass, aanlegsteigers voor visboten en recreatievaart, een verbinding met het Pieterpad… Nadat Waterschap Rijn...
Vergroenen van paardenhouderijen

Vergroenen van paardenhouderijen

Gezonde leefomgevingInspiratie Vergroenen van paardenhouderijen Natuurlijke inrichting en beheer van het landschap voor en door paarden Binnenduinranden zijn belangrijke landschapszones met een waardevolle cultuurhistorie. Ze zijn belangrijk voor planten en dieren,...
De Bosmakelaar in Zuid-Holland

De Bosmakelaar in Zuid-Holland

BiodiversiteitGezonde leefomgevingInspiratie De Bosmakelaar in Zuid-Holland Aan de slag met de Bossenstrategie bron foto: provincie Zuid-Hollandfotograaf: Remko Zwinkels De Nederlandse provincies moeten de komende jaren aan de slag om meer bos te realiseren. In de...