Publicaties over de omgevingswet

Omgevingswet

Zoals het er nu naar uitziet treedt op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking. Een wet waarin wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water gebundeld zijn. Een integrale benadering van de fysieke leefomgeving en een goed evenwicht tussen benutten en beschermen van de leefomgeving staan centraal in de nieuwe wet. Dit biedt aanknopingspunten voor de thema’s waar wij ons bij Eelerwoude voor inzetten: klimaatbewust werken, de transitie naar duurzame energie, verhogen van de biodiversiteit en een gezonde leefomgeving.

We publiceren daar regelmatig informatie over op onze website. Op deze pagina staat een overzicht van publicaties over de Omgevingswet en onderwerpen die daaraan gerelateerd zijn.

Welke wetten veranderen met de komst van de Omgevingswet?

De nieuwe wet bundelt bestaande wet- en regelgeving op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Zodoende vormt zij de basis voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving, een van de kernbegrippen van de Omgevingswet. LEES MEER>>

Wat wijzigt er nog meer met de Omgevingswet?

Naar alle waarschijnlijk, treedt op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. LEES MEER>>

Verduurzaming van bedrijventerreinen door een integrale aanpak

Integraal samenwerking staat centraal in de Omgevingswet. Goede kansen hiervoor liggen bij de verduurzaming van bedrijventerreinen. Door deze multidisciplinair aan te pakken kunnen we maatregelen nemen die meerdere opgaven dienen.  LEES MEER>>

Vergunningenscan Eelerwoude

Vergunningenscan door Eelerwoude

Met de nieuwe wet gelden nieuwe regels. Onze adviseurs kennen die regels en kunnen de benodigde verplichtingen bij de uitvoering van een project in kaart brengen. en overzicht van de vergunningen, meldingen en informatieplichten die nodig zijn om een project of activiteit uit te kunnen voeren. LEES MEER>>

Detachering Eelerwoude
Quickscan gezonde leefomgeving Eelerwoude

Quickscan gezonde leefomgeving

De quickscan gezonde leefomgeving is een kort onderzoek naar kansen voor het ontwikkelen van een gezonde leefomgeving met behulp van de natuur. De uitkomsten worden vastgelegd in een document waarin praktische maatregelen en adviezen zijn opgenomen die direct toepasbaar zijn. LEES MEER>>