Vergunningenscan

Een overzicht van de vergunningen, meldingen en informatieplichten die nodig zijn om een project of activiteit uit te kunnen voeren.

Onze aanpak

Voor de vergunningenscan beoordelen wij of er toestemmingen van de overheid nodig zijn om een project of activiteit uit te kunnen uitvoeren. Wij maken een overzicht van de benodigde vergunningen, meldingen en informatieplichten die bij de overheid moeten worden aangevraagd.

Zodra wij de aanvraag inclusief beschrijving van de ontwikkeling of activiteit ontvangen, leveren wij een offerte inclusief een vragenlijst voor het aanleveren van de gewenste informatie. Na akkoord voeren wij de vergunningenscan uit. Vervolgens stellen wij een overzicht op van de benodigde vergunningen, meldingen en informatieplichten die van toepassing zijn op het project of activiteit, inclusief proceduretermijnen.

Onze adviseurs kunnen, indien dat gewenst is, de vergunningenscan voorzien van een uitgebreide schriftelijke rapportage. Of wij geven in een gesprek een toelichting op de uitgevoerde vergunningenscan. Mochten bepaalde vervolgstappen nodig zijn, dan adviseren wij daarin. Wij denken oplossingsgericht mee om ruimtelijke initiatieven mogelijk te maken.

Waarom?

In Nederland is veel vastgelegd in wetten en regels. Om bepaalde activiteiten uit te voeren is vaak een formele toestemming van de gemeente of provincie nodig.

Wij kennen de juridische procedures en met een vergunningenscan analyseren we de specifieke kenmerken van het project of activiteit en vergelijken deze met de wet- en regelgeving. Dit geeft inzicht in de noodzaak om een vergunning of melding aan te vragen en maakt duidelijk welke acties uitgevoerd moeten worden om aan de wettelijke eisen te voldoen.

Laat onze adviseurs in een vroeg stadium van een plan een vergunningenscan doen om juridische problemen te voorkomen.

Meer info

De op 1 januari 2024 ingevoerde Omgevingswet bundelt verschillende wetten en regels op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en natuur samen in één wet. Het oude stelsel van het omgevingsrecht komt door de invoering van de Omgevingswet te vervallen.

De nieuwe wet draagt bij aan het vereenvoudigen en versnellen van procedures rondom vergunningverlening. Voor de afhandeling van veel vergunningaanvragen gaat de reguliere procedure gelden met een beslistermijn van 8 weken. Initiatiefnemers weten daardoor sneller waar ze aan toe zijn. Ook worden meer activiteiten vergunningsvrij of geldt er enkel een meldingsplicht of informatieplicht. Tegelijkertijd krijgen ook vrijwel alle bestaande vergunningen een nieuwe naam.