Quickscan gezonde leefomgeving

De quickscan gezonde leefomgeving is een kort onderzoek naar kansen voor het ontwikkelen van een gezonde leefomgeving met behulp van de natuur. De uitkomsten worden vastgelegd in een document waarin praktische maatregelen en adviezen zijn opgenomen die direct toepasbaar zijn.

Onze aanpak

Afhankelijk van de locatie, stellen we een werkgroep samen van adviseurs uit de vakgebieden gezonde leefomgeving, ecologie, ruimtelijke ontwikkeling, landschapsontwerp, duurzaamheid, natuurtechniek, ecohydrologie of rentmeesterij. Zij hebben allen een eigen expertise en een unieke kijk op de locatie.

De adviseur gezonde leefomgeving maakt een gebiedsomschrijving en verzorgt een locatiescan. Daarvoor brengen we in kaart welke doelgroepen gebruikmaken van de locatie en welke landschapsstructuren en leefgebieden bij de omgeving horen. Vervolgens bespreken we ter plekke de doelstellingen en ambities met de opdrachtgever en welke gezondheidsdoelen bereikt willen worden. We beoordelen op locatie hoe de bestaande natuur verbeterd kan worden en welke handvatten gebruikt kunnen worden om een gezonde, groene leefomgeving te creëren. Omdat elk gebied anders is, wordt aan de hand van de locatie een vragenlijst opgesteld, afgestemd op de doelstellingen.

De uitkomsten worden in een korte rapportage weergegeven. Aan de hand hiervan stellen we samen met de opdrachtgever een actieplan op voor een gezonde, groene leefomgeving. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor samenwerking met de omgeving. De uitkomsten daarvan koppelen we terug naar de opdrachtgever.

Waarom?

Een quickscan gezonde leefomgeving is een uitstekend middel om met verschillende partijen het gesprek aan te gaan over natuurinclusieve mogelijkheden, vanuit de thema’s klimaatbewust werken, energietransitie, verhogen van biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Daarnaast helpt het met de planvorming volgens de Omgevingswet. Een gezonde fysiek leefomgeving is immers één van de maatschappelijke doelen zoals vastgelegd in de Omgevingswet.

Meer info

We gaan ons steeds meer beseffen hoe belangrijk onze gezondheid is. Onderzoeken tonen aan dat groen en natuur bijdragen aan een goede gezondheid. Daarom is een gezonde leefomgeving een belangrijke voorwaarde bij ruimtelijke ontwikkeling.