Haalbaarheidsonderzoek ruimtelijke plannen

Een analyse om te bepalen of een voorgesteld ruimtelijk project praktisch en economisch levensvatbaar is.

Onze aanpak

Een haalbaarheidsonderzoek geeft vroeg in het proces kansen en knelpunten aan. Daarmee kan de haalbaarheid van een project ingeschat worden. Wij brengen in beeld welke stappen nodig voor realisatie van een plan.

Bij een haalbaarheidsonderzoek onderzoeken we de volgende punten

• Ruimte
• Planologische haalbaarheid wat betreft beleid, landschap, omgeving
• Natuurgebieden, flora en fauna
• Ecologische haalbaarheid
• Draagvlak

 

Waarom?

Ingewikkelde plannen realiseren betekent risico’s lopen; zowel wat betreft kosten als slagingskans. Daarnaast vraagt het hele proces een lange adem, van ontwikkeling tot uitvoer; denk aan overleg met de overheid, architect, aannemer, enzovoort. Het is handig om dan een inschatting van de risico’s te hebben.

Ons haalbaarheidsonderzoek geeft inzicht in de kansen en knelpunten bij het maken van ruimtelijke plannen. Bovendien brengen we in beeld welke stappen genomen moeten worden om het plan te realiseren. Onze adviseurs kijken verder dan de wetten en regels en komen met creatieve ideeën.

 

Meer info

Kan het plan doorgang vinden en vraagt de gemeente om een schetsontwerp, een landschapsplan of een specifiek onderzoek? Dat verzorgen we ook.

 

Kennis & kunde