Realisatie nieuw landgoed

Wil je op een unieke plek midden in de natuur wonen? Realiseer dan een nieuw landgoed.

Onze aanpak

Er komt veel kijken bij de realisatie van een nieuw landgoed. Van checken op haalbaarheid tot lobby bij de overheid en projectbegeleiding. Wij nemen dit op ons en ontzorgen volledig.

Eerst doen we een scenariostudie naar de haalbaarheid en de mogelijkheden. Vervolgens gaan we een visievorming begeleiden bij het formuleren van wensen. Denk aan een ontwikkelingsvisie, een programma van eisen en een vlekkenplan (welke functies komen waar). Dan stellen we een exploitatieplan investeringen op met de ontwikkelingskosten, de opbrengsten, de beheerkosten en de subsidies voor ontwikkelen en ontwerpen. We onderzoeken of we gebruik kunnen maken van subsidies en regelingen. In Overijssel is er bijvoorbeeld de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) die kan gelden als de ruimtelijke ontwikkeling samengaat met een kwaliteitsimpuls voor de omgeving.

Bij de volgende stap stellen we een visie, een erfinrichtingsplan, een beeldkwaliteitsplan, een beplantingsplan en een beheerplan op. We verzorgen de uitvoer van de privaatrechtelijke overeenkomst, initiëren onderzoeken, verzorgen een omgevingsplanwijziging en regelen vergunningen. Daarna kunnen wij het landgoed beplanten en beheren.

De kwaliteit van nieuw landgoed, en dus van een nieuwe woonomgeving, bewaken wij goed. Het ontwerp en de uitvoering van het plan krijgen dan ook extra aandacht tijdens het hele proces. Om dit soort zaken in goede banen te leiden werkt Eelerwoude met een strak projectmanagement.

De regels voor het realiseren van een nieuw landgoed verschillen per provincie of gemeente. Wij weten weet wat er in gemeenten speelt en wat de aandachtspunten zijn.

Waarom?

Met het realiseren van een nieuwe landgoed kun je jouw droomhuis op een unieke locatie bouwen. Er zijn allerlei regelingen om dit financieel mogelijk te maken. Als tegenprestatie voor de maatschappij moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Meer info

Je kunt een landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). Wij regelen de aanvraag hiervoor van begin tot eind.