Toekomstproof landgoedbeheer: rendement voor nu en voor de toekomst

Van het opstellen van een energievisie voor je gronden en gebouwen tot het maken van afspraken met je pachters om de inkomsten op peil te houden: thema’s als de energietransitie en de verduurzaming van de landbouw spelen ook voor landgoedeigenaren en grondbezitters een grote rol. Hoe zorg je ervoor dat je rendement uit je gronden en gebouwen blijft halen? En welke maatregelen neem je bij het voeren van toekomstproof landgoedbeheer, rekening houdend met bestaande cultuur- en natuurwaarden?

Waar het hebben van een landgoed vroeger vooral ging over de jacht en over opbrengsten uit bossen en pacht, gaat het vandaag de dag meer en meer over ondernemen. “Op zoek naar nieuwe verdienmodellen om het rendement op je gronden en gebouwen te verbeteren”, stelt rentmeester Patrick de Groot. “Daarbij is het belangrijk om mee te gaan met de trends en ontwikkelingen van nu, om klaar te zijn voor de toekomst.”

Het opstellen van een duidelijke visie

Als vastgoedspecialisten van het landelijk gebied zijn de rentmeesters van Eelerwoude altijd bezig met het vinden van nieuwe economische dragers: “Met de actuele thema’s in het achterhoofd kijken we naar de doorontwikkeling van een landgoed”, zegt De Groot. “Het gaat er dus niet alleen over dat het landgoed nu blijft bestaan, maar dat het ook over pakweg 50 jaar nog een positieve inkomstenbron voor de eigenaren is. Daarvoor stellen we – samen met hen – een duidelijke visie op.”

Een voorbeeld is landgoed Hof te Boekelo, waar de familie Stork-Cromhoff een nieuwe bestemming zocht voor de boerderij op het landgoed. “In dit geval is bewust niet voor een nieuwe pachter gekozen, maar is de boerderij gerestaureerd tot woonplek en horecalocatie. De opbrengsten zijn verdriedubbeld.” Een ander voorbeeld is landgoed Den Berg, waarvoor een duidelijke visie op het energievraagstuk van de eigenaren is vastgesteld: “Ieder landgoed biedt andere mogelijkheden: van het besparen tot het opwekken van energie. Maatregelen met het oog op duurzaamheid dus.”

Regie over het terrein voeren

Maar het werk gaat verder dan het opstellen van advies over nieuwe economische dragers. Bij landgoedbeheer komt bijvoorbeeld ook het verzorgen van de complete contractadministratie kijken. “Van het sluiten van pachtcontracten tot het controleren of alle gelden op tijd betaald zijn”, zegt De Groot. “Maar we zorgen ook voor veilig beheer bij het openstellen van een landgoed en voor natuur- en bosbeheer. Hierbij betrekken we relevante subsidieregelingen en zien we kansen vanuit veranderende wet– en regelgeving. Daarnaast maken we vanwege het veranderende klimaat keuzes voor nieuwe boomsoorten.”

Als het over bosbeheer gaat, is een actueel onderwerp de kap van fijnsparren vanwege de letterzetter: een kever die de sparren zodanig aantast, dat ze uiteindelijk doodgaan. “Grondeigenaren worden nu gedwongen te zagen, maar hierop kunnen ze ook acteren door te oogsten, te verkopen en opnieuw in te planten. Dat is een stuk praktisch beheer, waarbij we kunnen adviseren en helpen. Om uiteindelijk zo min mogelijk kosten te maken.”

Bewustwording, verandering en verbetering

Als vastgoedspecialisten van het landelijk gebied zijn de rentmeesters van Eelerwoude altijd bezig met het vinden van nieuwe economische dragers: Met de actuele thema’s in het achterhoofd kijken we naar de doorontwikkeling van een landgoed. Daarvoor stellen we – samen – een duidelijke visie op.