Ruimtelijk beleid

Een document met de aanzet voor ruimtelijk beleid waarin doelen, middelen en een tijdspad samenkomen. Het geeft richting aan hoe en met welke middelen bepaalde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

Onze aanpak

Ruimtelijk beleid kent vele vormen. Bij de overheid staat het op papier en is het vrijwel altijd openbaar. Bij andere organisaties is dit niet altijd het geval. Ook het onderwerp of thema dat centraal staat, verschilt. Daarom is het opstellen van ruimtelijk beleid bij ons altijd maatwerk.

Na de offerte-aanvraag plannen we een oriënterend gesprek in. Onze adviseurs bespreken de wensen, de vorm die hierbij past en de onderdelen die terug moeten komen. Gaat het om het opstellen van beleid? Dan bespreken we de optie om andere partijen bij het beleid te betrekken en welke partijen dat kunnen zijn. Misschien is een uitvoeringsprogramma gewenst. Vervolgens stellen wij een passende offerte op en zorgen we ervoor dat de juiste adviseurs beschikbaar zijn.

Van alle onderwerpen die samenhangen met onze ontwikkelthema’s: klimaatbewust werken, verhogen van de biodiversiteit, de energietransitie en de gezonde leefomgeving hebben we de ervaring in huis. Onze adviseurs weten natuurinclusiviteit te borgen en praktisch uitvoerbaar te maken. Zij geven vorm aan een participatietraject, waarbij iedereen mee kan doen en weten daarbij gebruik te maken van de instrumenten van de Omgevingswet. We leveren een vakkundig, samenhangend, integraal en participatief ruimtelijk beleid.

Waarom?

Met ruimtelijk beleid geef je richting op een vooraf bepaald onderwerp, zoals bijvoorbeeld wonen of economie. Maar zo’n onderwerp staat nooit op zichzelf. Er zijn altijd andere onderwerpen die het beïnvloeden of ermee samenhangen. Dit biedt koppelkansen, maar ook mogelijke knelpunten. Door onze brede blik vanuit meerdere disciplines kunnen we deze aspecten inzichtelijk maken. Zo kun je een goede afweging (laten) maken op basis van een zo compleet mogelijk overzicht.

We hebben ervaring met het opstellen, uitvoeren en evalueren van ruimtelijk beleid en bijbehorende uitvoeringsprogramma’s of (uitwerking van) regelgeving op het gebied van meerdere thema’s en bij verschillende soorten organisaties. Van Rijksoverheid tot een stuurgroep van een landschapsstichting. Op thema’s zoals wonen, ruimtelijke ordening, gezonde leefomgeving, ecologie, biodiversiteit, duurzame landbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie.

Meer info

​De Omgevingswet introduceert de omgevingsvisie en omgevingsprogramma’s als format voor beleidsdocumenten. Ruimtelijke regels krijgen een plek in een omgevingsplan. Het is belangrijk dat de inhoud van al deze instrumenten en documenten goed op elkaar is afgestemd. Maak daarom gebruik van onze expertise.