Natuurinclusieve ambities en de omgeving

Op 1 juni 2023 namen we onze talkshow ‘Plan E: Natuurinclusief verbindt’ op. Het eerste tafelgesprek was met Henk Scheven, eigenaar directeur van Eelerwoude en Manja Neits, omgevingspsycholoog.

In de onderstaande video zie je dat talkshowhost Peter Melis met hen in gesprek gaat over het thema van de talkshow en de dialoog over natuurinclusief.

Wat is natuurinclusief en hoe betrek je de omgeving bij je natuurinclusieve ambities?

Henk legt eerst uit wat natuurinclusief is voor Eelerwoude: “Gebouwen, gebieden, gebruikers en natuur op een slimme manier met elkaar combineren. En dan impact maken op de thema’s klimaatbewust, biodiversiteit, de energietransitie en een gezonde leefomgeving… Andere functies combineren met natuur.”

Ook vertelt hij hoe je het gesprek aangaat over natuurinclusieve ambities.

Manja Neits legt uit dat alle gebiedspartijen anders kunnen kijken naar de omgeving. Met wederzijds begrip kun je verbinding maken de verschillende partijen en concrete stappen zetten.

Meer weten over natuurinclusief ontwikkelen, inrichten en beheren?

 

Deze video is onderdeel van de Eelerwoude talkshow 2023. Daarin zie je gesprekken aan tafel en verschillende video’s over de dialoog over natuurinclusiviteit.