Herstel biodiversiteit Bronckhorst

Soortenatlas als onderdeel biodiversiteitsplan

In Nederland is slechts 15 procent van de oorspronkelijkeplant-en diersoorten behouden. Dat is een verontrustend beeld, maar gelukkig wordt het belang van biodiversiteit steeds meer ingezien.

Zoals bij de gemeente Bronckhorst, waar herstel van de biodiversiteit hoog op de beleidsagenda staat. Eelerwoude stelde hiervoor een soortenatlas op als onderdeel van het gemeentelijk biodiversiteitsplan.

Opdracht Herstel biodiversiteit Bronckhorst

Product Soortenatlas

Opdrachtgever Gemeente Bronckhorst

Wat is een soortenatlas?

Een soortenatlas geeft een beeld van de bestaande biodiversiteit en hoe deze te verbeteren valt. Dit wordt duidelijk door verschillende leefgebieden en verspreidingsgegevens van planten-en diersoorten in kaart te brengen. Ook geeft de atlas concrete voorbeelden voor het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit op kansrijke locaties.

Gemeente Bronckhorst

Het project van de gemeente Bronckhorst is benaderd vanuit de gidssoorten. Dit zijn karakteristieke plant-en diersoorten die een bepaalde natuurkwaliteit aangeven. De bestaande natuurkwaliteit én de meest kansrijke gebieden in de gemeentezijn in beeld gebracht. Op basis hiervan zijn voorstellen gedaan voor snelle successen, zoals het aanleggen van bloemrijke weides en bermen waar vlinders de ruimte krijgen, met informatieborden voor inwoners.

Ook zijn er in de soortenatlas adviezen opgenomen voor de toekomst, waarbij rekening wordt gehouden met de aanpassing aan het veranderende klimaat en een duurzamere landbouw.

De eerste veranderingen zijn in gang gezet, dat is te danken aan een goede samenwerking tussen beleidsmakers, de agrarische sector, aannemers en inwoners. Concrete actiepunten uit de soortenatlas zijn doorgevoerd. Denk aan het aanpassen van het beheer op gazons waardoor vlindersoorten als het icarusblauwtje en het hooibeestje er nu volop rondvliegen.

Mooi om te zien, dat we op deze manier de natuur de ruimte kunnen geven.

Gerelateerde producten