Agrarische graslanden worden veenweidenatuur

Agrarische graslanden worden veenweidenatuur

Agrarische graslanden worden veenweidenatuur Rietmoeras in de Meijegraslanden Het gebied de Meijegraslanden, gelegen tussen de Nieuwkoopse Plassen en het riviertje de Meije, vervult een belangrijke rol als verbindingszone tussen de Natura 2000-gebieden van de...
Inrichtingsplan eilandencomplex

Inrichtingsplan eilandencomplex

Inrichtingsplan eilandencomplex Versterking van natuurbeleving, natuurwaarde en recreatie bij de Driewegsluis Een aantrekkelijk gebied voor toeristen en recreanten, waar de aanwezige natuur behouden en versterkt wordt. Dat had de gemeente Weststellingwerf voor ogen...
Herinrichting omgeving bezoekerscentrum

Herinrichting omgeving bezoekerscentrum

Herinrichting omgeving bezoekerscentrum Meer beleving bij de Hoep in het Noordhollands Duinreservaat Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN stond voor allerlei uitdagingen en knelpunten rondom het bezoekerscentrum De Hoep. Om een goede regie te houden op het totale...
Meer natuur voor Veluwse vakantieparken

Meer natuur voor Veluwse vakantieparken

Meer natuur voor Veluwse vakantieparken Meer groen, meer beleving in de Vuurkuil en op de Solse Berg Recreanten een optimale beleving bieden met een accommodatie in de natuur die onderdeel is van het landschap. Dat was de wens van de eigenaren van Campingpark de...
Herstelmaatregelen zure vennen

Herstelmaatregelen zure vennen

Herstelmaatregelen zure vennen Natuurherstel van de Zandenbosvennen De Veluwse zure vennen, waaronder de Zandenbosvennen nabij Nunspeet, worden bedreigd door diverse factoren zoals verdroging, vermesting, bosopslag en stikstofdepositie. In 2019 vroeg Staatsbosbeheer...