Herstelmaatregelen zure vennen

Herstelmaatregelen zure vennen

Herstelmaatregelen zure vennen Natuurherstel van de Zandenbosvennen De Veluwse zure vennen, waaronder de Zandenbosvennen nabij Nunspeet, worden bedreigd door diverse factoren zoals verdroging, vermesting, bosopslag en stikstofdepositie. In 2019 vroeg Staatsbosbeheer...
Beheer- en herstelplan monumentaal landschapspark

Beheer- en herstelplan monumentaal landschapspark

Beheer- en herstelplan monumentaal landschapspark Praktische leidraad voor landgoed Rhederoord Landgoed Rhederoord is een Gelderse buitenplaats met een historisch landhuis en verschillende bijgebouwen. Het heeft een bijzonder landschapspark dat grote uitdagingen kent...
Natuurontwikkeling in de binnenduinrand

Natuurontwikkeling in de binnenduinrand

KlimaatadaptatieBiodiversiteit Natuurontwikkeling in de binnenduinrand De Zanderij in Castricum krijgt weer natte natuur Door de afgraving van duinen in het verleden is het natuurlijk watersysteem in de Zanderij doorbroken. De gemeente Castricum wil het systeem...
Van verdroogd beekdal naar nat bloemenlandschap

Van verdroogd beekdal naar nat bloemenlandschap

BiodiversiteitGezonde leefomgevingKlimaatadaptatie Van verdroogd beekdal naar nat bloemenlandschap Van verdroogd beekdal naar nat bloemenlandschap Landgoed Hackfort is een eeuwenoud landgoed nabij het Achterhoekse Vorden. Sinds het landgoed is aangekocht door...
Een betere leefomgeving voor wadvogels

Een betere leefomgeving voor wadvogels

BiodiversiteitKlimaatadaptatie Een betere leefomgeving voor wadvogels Verantwoord vogelspotten op Schiermonnikoog bron foto: Natuurmonumenten Om het Waddengebied aantrekkelijker te maken voor wadvogels is het project Wij&Wadvogels in het leven geroepen. Het is een...