Meer natuur voor Veluwse vakantieparken

Meer groen, meer beleving in de Vuurkuil en op de Solse Berg

Recreanten een optimale beleving bieden met een accommodatie in de natuur die onderdeel is van het landschap. Dat was de wens van de eigenaren van Campingpark de Vuurkuil en minicamping de Solse Berg. Hiervoor was een ontwerp voor natuurinclusieve uitbreiding en omvorming nodig. Een opdracht die Eelerwoude op het lijf geschreven is.

Met een team van adviseurs uit verschillende vakdisciplines maakten we voor beide parken een ontwerp dat vorm gaf aan de wensen en mogelijkheden. We gingen uit van de cultuurhistorie en de landschappelijke ondergrond en maakten een inrichtingsplan waarbij flora en fauna en bezoekers het best tot hun recht komen.

Opdracht Ontwerp natuurinclusief vakantiepark

Locatie Veluwe

Jaar uitvoering 2023

Opdrachtgever Campingpark De Vuurkuil en mini-camping De Solse Berg

Vitale Vakantieparken Veluwe

Met het programma van Vitale Vakantieparken Veluwe werken diverse vakantieparken samen met de Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland aan allerlei vraagstukken die op en rond vakantieparken spelen. De Vuurkuil en de Solse Berg zijn hier onderdeel van.

Het programma van de Vitale Vakantieparken is gericht op het versterken en toekomstbestendig maken van vakantieparken in de regio Veluwe. Dit omvat verschillende aspecten, waaronder het verbeteren van de kwaliteit van de verblijfsaccommodaties, het creëren van een aantrekkelijke omgeving voor zowel toeristen als bewoners, het bevorderen van duurzaamheid en het versterken van de economische positie van de regio door middel van recreatie en toerisme. Het doel is vaak om ervoor te zorgen dat de vakantieparken zich kunnen aanpassen aan veranderende trends en behoeften in de recreatiesector, terwijl ze tegelijkertijd bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van de Veluwe

De parken die deelnemen, begrijpen dat de omgeving en het vakantiepark onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat het landschap voor een groot deel de aantrekkingskracht van het park vormt. Ze willen investeren in meer vormen van natuur op het vakantiepark en natuurbeleving en -educatie vergroten. Verhogen van de biodiversiteit en een klimaat adaptieve inrichting van het terrein zijn daarbij belangrijk. Doelstellingen die ook voorop staan bij de Eelerwoude aanpak.

presentatie Vitale Vakantieparken

In 2023 ging het programma Vitale Vakantieparken van start en tijdens de kick-off presenteerden we onze kennis en kunde op het gebied van natuurinclusief inrichten van onze leefomgeving.

presentatie Vitale Vakantieparken 2

De deelnemende parken raakten volop geïnspireerd door onze ideeën.

Uitbreiding geeft meer natuurwaarde

Aan de rand van de Veluwe, bij Hulshorst ten oosten van Harderwijk, ligt campingpark de Vuurkuil. Je kunt er kamperen of een chalet, safaritent of tiny house huren. De eigenaar wilde het huidige park uitbreiden en omvormen naar natuurrecreatie. De bezoeker moest meer beleving ervaren en zich te gast voelen in de natuur.

Bij het ontwerp voor dit park namen we o.a. de volgende punten mee.

 • Accomodaties gaan op in het park
 • Recreëren naast het bos wordt natuurlijk recreëren in de natuur
 • Zone indelen voor natuurcompensatie, in dit geval de Hierdensbeek
 • Gewenste landschapstypen: schrale graslanden, kruidenrijk grasland en kleinschalig landschap

Voor de omvorming naar natuurrecreatie stelden we maatregelen voor als:

 • Rechte wegen gaan meanderen
 • Geen tuinen, maar terrassen
 • Meer gezamenlijke ruimte
 • Autoluw park
 • Vervanging van huidige accomodaties door duurzame, circulaire alternatieven

Van intensieve veehouderij naar kleinschalig agrarisch gebruik

Minicamping de Solse Berg ligt aan de oostkant van Garderen in het hart van de Veluwe. Bij de oude boerenhoeve kun je kamperen of logeren in een Bed&Breakfast. Naast de omslag naar meer natuurbeleving en een uitbreiding van de accomodaties was er bij de eigenaar de wens van maatregelen die de sociale cohesie bevorderen.

In het ontwerp voor dit park vroegen we aandacht voor:

 • De waarde van het kleine agrarische landschap en behoud van zichtlijnen
 • De loopodzolgronden waar van nature een bos met wintereiken en beuken groeit
 • De mantel, zoom, diversiteit en gradiënten
 • Ecologische verbindingszones als het NatuurNetwerk Nederland (NNN) en de Groene ontwikkelingszone
 • Gewenste landschapstypen: natuurlijk bos en bosranden, ontwikkeling cultuurhistorie en schrale graslanden

Bij de omslag naar meer beleving en sociale cohesie bedachten we:

 • Moestuinieren met de omgeving en de bezoeker
 • Een dagopvang
 • Een rustpunt
 • Een ruimte voor educatie en ontmoeting

Zo dragen onze ontwerpen bij aan meer natuurwaarde van de Veluws vakantieparken, waardoor de natuur al op het park te beleven is. Hier kunnen ecosystemen ontstaan, met een veerkrachtige biodiversiteit en een omgeving die bestand is tegen klimaatverandering.

Geïnteresseerd in een ontwerp voor uw vakantiepark?