Pachtprijzen 2023: stijging in alle regio’s

Pachtprijzen 2023: stijging in alle regio’s

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de maximale pachtnormen voor 2023 vastgesteld. Deze zijn op 1 juli in werking getreden. Opvallend is: de pachtprijzen in alle gebieden stijgen fors. Wat betekent dit voor verpachters van reguliere pachtgronden?