Natuurinclusieve landbouw Zenderense Es

Wat is natuurinclusief boeren? Kun je als agrariër rondkomen van natuurinclusieve landbouw?

Kijk en luister naar Winny en Arjen van Buuren van de Zenderense Es die bij hun manier van boeren rekening houden met het hele ecosysteem. Dat is niet alleen maar goed voor de natuur, maar ook voor de boer. Het kan leiden tot een betere bodemkwaliteit, een hogere weerbaarheid tegen klimaatverandering en een beter dierenwelzijn.

Hoe kun je natuurinclusief boeren?

Daar zijn verschillende manieren voor, die afhankelijk zijn van het type bedrijf, de locatie en de voorkeuren van de boer. Voorbeelden van manieren van natuurinclusief boeren zijn:

  • Geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruiken
  • Variatie in grasland aanbrengen
  • Gewassen in stroken naast elkaar telen
  • Ruimte geven aan bomen en struiken op het land

Zo kun je als boer op een duurzame en rendabele manier voedsel produceren, met respect voor het milieu en het landschap.

Meer weten over natuurinclusieve landbouw?

 

De video van de Zenderense Es was onderdeel van de Eelerwoude talkshow van 2021. Daarin kwamen ook onderwerpen als biodiversiteit, energietransitie en natuurinclusief denken aan de orde.