Cultuurhistorisch onderzoek

Landgoederen en hun bebouwing, boerderijen en historische panden, ze hebben vaak karakteristieke eigenschappen die waardevol zijn.
Het is belangrijk daar een goed beeld van te hebben als je dit erfgoed gaat herontwikkelen, want aanpassingen kunnen de cultuurhistorische waarde aantasten.

Om inzicht te krijgen in de cultuurhistorische betekenis van een object en zijn omgeving, is onderzoek nodig. Met de uitkomsten kan bepaald worden welke aspecten vanuit cultuurhistorisch opzicht belangrijk zijn bij verbouwing van een object of de ontwikkeling van een locatie.

Schakel onze adviseurs in voor een cultuurhistorisch onderzoek en ontvang een gedetailleerd rapport met aanbevelingen en een duidelijk beeld van de waarden van een gebouw of gebied en de brede historische context ervan.

Cultuurhistorische waarden in beeld

De belangrijkste waarden van een gebied of een gebouw die we in beeld brengen zijn de algemene historische, de stedenbouwkundige, architectuurhistorische, bouwhistorische, de ensemblewaarden en de waarden vanuit de gebruikshistorie.

Bij onderzoek naar een erf wordt ook het omliggende landschap bestudeerd. De cultuurhistorische waarden worden in kaart gebracht en gewaardeerd. Het erf wordt bezocht waarbij zowel het interieur als het exterieur van het pand wordt beoordeeld.

Historische informatie is waardevol

Een cultuurhistorisch onderzoek gaat over de bredere historische context van een gebouw of gebied, zoals de sociale, economische en politieke omstandigheden die hebben geleid tot de oprichting en ontwikkeling van het object. De uitkomst kan informatie geven over gebeurtenissen, specifieke bewoners, de symbolische betekenis van het object of de rol ervan in een bepaalde periode.

Dit beeld van de geschiedenis is waardevolle informatie voor mogelijke ontwikkelingen, zoals bij het Anne Frank huis. Zonder de context was het gebouw niets meer dan een van de vele grachtenpanden die Amsterdam rijk is.

Bevinden en aanbevelingen in een gedetailleerd rapport

Wij hebben oog voor karakteristieke waarden en combineren die met ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken zoals een herziening van het bestemmingsplan. Daarbij gebruiken wij verschillende onderzoeksmethoden en historische archieven conform de richtlijnen van het RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed).

Het resultaat van het onderzoek is een gedetailleerd rapport met daarin de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor het betreffende erfgoed. Uiteindelijk kan dit rapport bruikbaar zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen. Ook op dat gebied hebben wij expertise en geven wij graag advies.

Gerelateerde producten