Erfontwikkeling door combinatie van regelingen

Erfontwikkeling door combinatie van regelingen

De ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied op hoog niveau houden en mogelijkheid tot functieverandering van agrarische bebouwing. Dat hebben de regelingen Rood voor Rood en VAB als doel. Combineer deze twee regelingen en het resultaat is een mooi buitengebied en blije bewoners. Brigit Pegge, adviseur ruimtelijke ontwikkeling, vertelt over een project in Buurse waarbij deze combinatie van regelingen is toegepast.

“Ik ben dagelijks bezig met dit soort projecten, maar dit project in Buurse sprong eruit omdat de twee regelingen met elkaar gecombineerd werden,” legt Pegge uit. De Rood voor Rood-regeling is een initiatief van de provincie Overijssel, en biedt kansen om de kwaliteit van het buitengebied op hoog niveau te houden. Oude schuren die er niet fraai meer uitzien worden gesloopt en in ruil hiervoor wordt een nieuwe woning gebouwd. De VAB-regeling, een regeling voor vrijkomende agrarische bebouwing, maakt het mogelijk om een niet-agrarische bestemming te geven aan voormalige agrarische gebouwen. Deze regeling is in Haaksbergen van toepassing op waardevolle karakteristieke objecten in het buitengebied.

Opdracht Functieverandering, Erfontwikkeling

Product Rood voor Rood & VAB regeling

Locatie Buurse

Nieuwe functie

Pegge: “Door beide regelingen te combineren was het bij dit project mogelijk om via de Rood voor Rood regeling niet-fraaie schuren te slopen en in ruil hiervoor een nieuwe bouwkavel te ontwikkelen. Via de VAB-regeling zijn aan de karakteristieke boerderij twee woonbestemmingen toegevoegd. Hiermee heeft het gebouw een nieuwe functie én wordt het gebouw in ere hersteld.”

Van a tot z

Qua beleid vormde de combinatie van beide regelingen een uitdaging, maar door goed overleg met de gemeente Haaksbergen en de opdrachtgever kwam er een haalbaar plan binnen de beleidskaders. Pegge: “We hebben veel ervaring met dit soort trajecten. Daardoor weten we welke wegen we moeten bewandelen en wat er wel en niet mag. We streven altijd naar een haalbaar plan binnen de gestelde kaders. We verzorgen het complete ruimtelijke proces: van ecologische onderzoeken tot het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Dat zorgt ervoor dat de klant van a tot z ontzorgd wordt.”

Mooier buitengebied

Pegge vervolgt: “De klanten zijn blij met het geleverde werk. Door het extra bouwrecht in de karakteristieke boerderij was het mogelijk om twee woningen te realiseren. De vrijgekomen Rood voor Rood-kavel werd verkocht.” Dergelijke erfontwikkelingsprojecten leveren een mooie bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Wij staan zowel bedrijven als particulieren bij in elke stap van erfontwikkeling.

Kennis & kunde

Gerelateerde projecten