Herbestemmingsonderzoek erfgoed

Een onderzoek naar de mogelijkheden voor nieuwe functies van erfgoed, zoals karakteristieke gebouwen of monumenten.

Onze aanpak

Elk gebouw of monument is uniek en heeft specifieke uitdagingen. Overweeg je een object een nieuwe bestemming te geven of ben je op zoek naar de mogelijkheden van een pand? Dan gaan we eerst in gesprek over de wensen en voorwaarden voor de herbestemming.

Vervolgens analyseren we de cultuurhistorische waarden van het object, doen we de bouwtechnische opname en brengen wij de financiën in beeld. Bij de analyse worden expliciet verduurzamingsmogelijkheden in relatie tot de cultuurhistorische waarden onderzocht. Ook de kansen in de markt worden verkend om een haalbare en duurzame herbestemming te vinden die past bij de waarde van het object.

De uitkomsten worden uitgewerkt in een rapport dat inzicht geeft in de haalbaarheid van de plannen met opgave voor de renovatie, restauratie en herbestemming. Hierin staat ook informatie over de benodigde vergunningen, eventuele wijziging van het omgevingsplan en subsidiemogelijkheden.

Waarom?

Een herbestemmingsonderzoek kan helpen om erfgoed te behouden, te verbeteren of te transformeren. Boerderijen, monumenten en andere historische panden hebben vaak karakteristieke eigenschappen die waardevol zijn. Het is belangrijk daar een goed beeld van te hebben als je dit erfgoed gaat herontwikkelen, want aanpassingen kunnen de cultuurhistorische waarde aantasten.

Om inzicht te krijgen in de cultuurhistorische betekenis van een object en zijn omgeving, is onderzoek nodig. Met de uitkomsten kan bepaald worden welke aspecten vanuit cultuurhistorisch opzicht belangrijk zijn bij verbouwing van een object of de ontwikkeling van een locatie.

Meer info

Er zijn subsidiemogelijkheden voor herbestemming van erfgoed. Jaarlijks kan van 1 oktober tot en met 30 november een subsidie worden aangevraagd voor maximaal 70% van de kosten. De rijksoverheid draagt via deze subsidie bij aan:

  • Onderzoek: kosten voor onderzoek naar haalbaarheid van de herbestemming
  • Verduurzaming: kosten om de verduurzamingsmogelijkheden van het bouwwerk te onderzoeken in aanvulling op een herbestemmingsonderzoek.
  • Wind- en waterdichtmaatregelen: kosten om het bouwwerk in de tussentijd wind- en waterdicht te houden.

Meer weten over herbestemming van erfgoed?

 

Gerelateerde Projecten

Kennis & Kunde