Rentmeesterij en duurzaamheid

‘Op weg naar 100% natuurinclusief’. Wat houdt dat in voor de rentmeesterij? Onze rentmeesters spreken zich uit:

Net als bij de oorsprong van het ambacht van Rentmeester, beheren wij duurzaam het kostbare bezit van onze opdrachtgever. Vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw worden we genoemd onder de naam ‘notarii’, ‘receptores’, ‘clavigeri’, ‘sluiters’ of zoals wij nu gewoon zijn ‘Rentmeesters’. De laatste jaren wordt onze ambachtsnaam heel modieus gebruikt in allerlei duurzaamheidsvraagstukken. Door allerlei pluimage.

We roepen onze mede ambachtslieden op om op te staan voor de ambachtsnaam en deze met trots in te zetten in de oplossing van duurzaamheidsvraagstukken zoals klimaatverandering en biodiversiteitsherstel. Het houdt misschien nog niet alle opdrachtgevers bezig, maar het is wel de brug naar een nieuwe generatie talentvolle rentmeesters die zoeken naar zingeving in hun werk. En liefst ook een beetje snel.

Duurzaamheidsvraagstukken

Als rentmeesters werken we aan groei, vaak economische groei. Voor onszelf, voor ons bedrijf of onze klant, voor de landgoedeigenaar om het landgoed financieel gezond te houden. We werken voor overheden die bezig zijn met duurzaamheidsvraagstukken en boeren die onder druk staan van de stikstofproblematiek. Ook taxateurs krijgen te maken met de duurzaamheidsprestaties van vastgoed. Zij worden steeds vaker geacht een duurzaamheidsparagraaf toe te voegen aan hun taxaties.

Vaak zijn onze keuzes financieel gedreven, gericht op oneindige economische groei. Dit kenmerkt niet alleen de rentmeester, het is het uitgangspunt van onze hele economie. Deze benadering heeft echter een prijs als het gaat om biodiversiteit en klimaatverandering. Het leidt tot overbelasting van de aarde. En dat strookt niet met de oorsprong van ons ambacht. Juist als rentmeester hebben we de historie aan onze kant om het voortouw te nemen in de transitie waar de maatschappij voor staat.

Wat nu als we onze eigen oorsprong weer als inspiratiebron nemen?

Want zijn het niet wij, die juist als rentmeesters, een verschil kunnen maken? Zijn het niet wij, die zo’n groot deel van het Nederlands natuurlijk cultuurgoed door de eeuwen hebben gekoesterd, zodat de huidige en toekomstige generaties hiervan kunnen genieten? Hoe kunnen wij positief bijdragen aan het remmen van de klimaatverandering en het voorkomen van de afname van biodiversiteit en bodemveerkracht, kortom duurzaamheid? Dit kunnen we doen door ons zelf goed in positie te brengen, ons zelf te laten zien en horen!

Collectieve verandering

Bijdragen aan duurzaamheid realiseren we door verandering, een andere benadering. Einstein zei ooit eens: ‘You can’t solve a problem with the same mindset with which you created it.’ Dit geldt ook voor ons. Het vraagt om collectieve actie. Wij als rentmeesters kunnen hieraan bijdragen. Om verandering te realiseren moeten we als rentmeesters collectief inhoudelijk sterker worden op het thema “duurzaamheid”. Samen kunnen we grote impact maken.

Daarnaast moeten we een verandering willen realiseren. De rentmeesterij staat niet bekend als de meest innoverende beroepsgroep. Dit wordt mogelijk gevoed door ons klantenbestand. Dit is echter een extra uitdaging tot actie. Als we zowel inhoudelijk als qua gedrag veranderen, kunnen we een veel prominentere positie innemen in de discussies en zijn we een spil in de verbetering.

Terug naar onze oorsprong

En hoe groot is de verandering die van ons gevraagd wordt als het de terugkeer naar de oorsprong van ons ambacht betekent? Door voorop te lopen zijn we een meer interessante beroepsgroep en trekken we meer jonge, getalenteerde mensen aan. Talenten die een rol willen spelen in het remmen van de klimaatverandering en de uitdaging van biodiversiteitsherstel. De generatie die zingeving zoekt in een carrière.

Bewustwording, verandering en verbetering

Wat nu als we klimaatverandering en afname van biodiversiteit meenemen als integraal onderdeel in onze adviezen? Dan gaan we voor maximaal, maar het is ook prima als de impact klein is. Zelfs een klein beetje impact heeft waarde en leidt uiteindelijk tot bewustwording, verandering en verbetering. Met deze houding staan we voor goed rentmeesterschap en zorgen we ervoor dat we goed zorgen voor de aarde. Die hebben we tenslotte in bruikleen.
Wat als we voor het elkaar krijgen dat alle rentmeesters in Nederland elke dag, in het klein of in het groot, gevraagd of ongevraagd, in het hier en nu, rekening houdend met daar en straks, bewust bijdragen aan het voorkomen van verdere klimaatverandering en afname van biodiversiteit……?! Daarmee vormen we een inspiratie voor alle andere vakdisciplines en toekomstige collega’s in Nederland.