Woning die opgaat in de natuur

Met een erf dat één is met de omgeving

Van een eentonig maaiveld naar een bewoonbaar erf met een woning die opgaat in de natuur. Dat plan hadden we voor een kavel aan de Zuidelijke Kanaaldijk langs de Regge. Wij maakten een plan waarbij inheemse soorten werden aangeplant en het huis gebouwd werd met natuurlijke materialen.

Opdracht Woning die opgaat in de natuur

Locatie Zuidelijke Kanaaldijk langs de Regge

Opdrachtgever Evert Dijk

Huiseigenaar Evert Dijk vertelt: “Het originele plan was een traditionele woning met dito vegetatie. Dat vonden we niet passen, wij wilden een erf dat één was met de omgeving.” Het oorspronkelijke bestemmingsplan voor de kavel is daarvoor behoorlijk aangepast, naar wens van de bewoners.

In het oorspronkelijk bestemmings- en beeldkwaliteitsplan stond dat de woning die op het erf zou komen een traditionele uitstraling moest hebben. Dijk: “Met een rieten dak of dakpannen, en Sallandse karakteristieken als luiken voor de ramen. Ook voor de vegetatie op het erf waren traditionele plannen: met onder andere een buxus, beukenhaag of boomgaard. Dat vonden we hier niet passen. Wij waren van mening dat als je op deze plek gaat bouwen, het mooi is om zowel de woning als de vegetatie te laten opgaan in de natuur.”

Wij bouwden het plan om naar een unieke versie, toegespitst op deze locatie aan de Regge. De gemeente en welstandsarchitect werden meegenomen in een nieuwe, hedendaagse aanpak. Het doel: natuurinclusief bouwen waarbij wordt afgeweken van de standaard boerderettes

Natuurlijk materiaal

Het huis is daarom gebouwd met natuurlijke materialen. Met natuurstenen muren, een bekleding met eiken planken aan de binnenzijde en gebruik van cortenstaal. Het rood van het staal komt terug in de stenen. Ook is er gekozen voor een sedumdak. Dijk: “Hier hebben we een mengsel aan toegevoegd van kruiden die hun oorsprong in het Reggedal hebben. Het is de bedoeling dat straks ook het groene dak opgaat in de omgeving.”

Specialisten

Vanaf het begin van het project, dat onderdeel was van een Regge-herstelproject, was landschapsarchitect Stephan Schorn betrokken. Samen met de ontwerper van de nieuwe woning, Marcel Schuurman, maakte hij een alternatief voor de oorspronkelijke plannen. Schorn: “Dit erf heeft zo’n unieke ligging aan de Regge vergeleken bij andere agrarische erven in het buitengebied. Bij de locatie kwamen specifieke eisen kijken. Het is een uniek huis met een unieke oriëntatie, architectuur en omliggende vegetatie. De planontwikkeling was daarom heel specifiek. Maar we namen de gemeente van schets af aan mee in het proces. Het kostte een aantal sessies voor het nieuwe plan werd goedgekeurd, maar de gemeente kon de nieuwe bestemming erg waarderen.”

Stephan Schorn

Stephan Schorn

Landschapsarchitect

Inheemse vegetatie

Rondom het huis is halfverharding aangelegd. Er is een vlonder geplaatst en het erf is ingezaaid. Ook hier weken we af van het oorspronkelijke bestemmingsplan. In plaats van buxussen en beukenhagen hebben we gekozen voor onder andere wilgen, gaspeldoorns, zwarte elzen en zwarte populieren. Allemaal inheemse soorten.

Dijk is meer dan tevreden over de plek aan de Regge. “De fazanten scharrelen om je heen, er zijn reeën, hazen, ganzen en eenden. ’s Nachts is het doodstil, op de geluiden van een paar uilen na. En de Regge natuurlijk: prachtig. Mooier dan dit zullen we het niet krijgen.”

Gerelateerde producten