Een zonnepark als investering voor je grond. Een goed idee?

Ontwikkelaars kloppen voor de aanleg van een zonnepark steeds vaker aan bij grondeigenaren. Is een zonnepark een goede investering in je grond? Nederland heeft een grote opdracht als het gaat om de omschakeling naar duurzame energiebronnen. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Daar zijn veel bronnen voor beschikbaar zoals wind en zon. Kijken we naar de zon, dan voorzien we dat zonnepanelen op de daken alleen niet voldoende zijn.
Door Mark Elshof

Beste verdienmodel

“Mede daarom is er grote vraag naar gebieden die geschikt zijn voor het opwekken van zonne-energie. In plaats van je grond te verpachten of te verhuren, kun je ervoor kiezen om daar een bijdrage aan te leveren. Zo’n zonnepark kan een goede investering zijn, maar hoeft dat niet per definitie te zijn”, vertelt Mark Elshof, adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij Eelerwoude. “Zet de mogelijkheden op een rij en vind het beste verdienmodel. Adviseurs met de juiste kennis en ervaring kunnen meehelpen bij de beoordeling van de locatie”, tipt hij.

Is de locatie geschikt voor een zonnepark?

Ook adviseert Elshof om alvast te onderzoeken of een locatie geschikt is voor een zonnepark, nog voordat de ontwikkelaar op de stoep staat. Enkele aspecten die daarin een belangrijke rol spelen zijn bijvoorbeeld de grootte van het perceel; dat moet minimaal 1,5 hectare zijn. Welk type aansluiting op het stroomnet is er en waar bevindt deze zich? Hoeveel ruimte voor de zon is er op het perceel? Staan er veel bomen die voor schaduwwerking zorgen? Zijn er veel omwonenden rondom het perceel en wat is het effect van het zonnepark op deze groep?

Begeleiden

Wij kunnen de eigenaren van grond in het hele proces begeleiden. Van rentmeesters bij de keuze voor het juiste verdienmodel, landschapsarchitecten met verstand van het landschap tot omgevings- en gebiedsmanagers die met de uiteenlopende belangen kunnen omgaan.

“Daarnaast kunnen we ook het traject voor de vergunningsaanvraag verzorgen. We hebben een voorsprong bij overheden en andere partijen. En dat danken we aan onze groene specialisatie.”

Interesse?

Wil je de mogelijkheden voor een locatie verkennen? Neem dan contact met ons op.

Kennis & kunde

Talkshow 'Plan: Op weg naar 100% natuurinclusief"

Gerelateerde projecten