Een zonneveld dat een bijdrage levert aan de biodiversiteit

Dat een zonneveld een bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit, is een gegeven waar Eelerwoude van overtuigd is.

Landschapsontwerper Sijtse Jan Roeters was betrokken bij de realisatie van het zonneveld van Twence, dat midden op een industrieterrein ligt. Daarbij stond niet alleen het opwekken van zonne-energie centraal, maar ook de biodiversiteit in het gebied.

Opdracht Zonnepark Boeldershoek

Locatie Hengelo

Opdrachtgever Twence

Over Twence

Twence is de grootste duurzame energieproducent van Overijssel. Uit afval en biomassa wekt het bedrijf energie op voor duizenden huishoudens in Twente. Sinds 2017 zet Twence ook in op zonne-energie. In dat jaar werd het eerste zonnepark in gebruik genomen en in november 2018 het tweede. Dit is Boeldershoek-West en met zijn twintig hectare kan het stroom leveren aan circa 4500 huishoudens.

Ideale ligging

Sijtse Jan zegt: “Wat dit project bijzonder maakte, is dat we van een aantal percelen omringd door industrieterrein en snelweg, een zonnepark hebben gemaakt. Vaak liggen zonneparken in dorps- en stadsranden, wat lastig ligt is in verband met draagvlak bij omwonenden. Dat was hier niet het geval en dat maakt het extra mooi.” Industrieterrein Boeldershoek ligt midden in ecologische verbindingszone Twekkelo-West en Twence zet zich in voor het verbeteren van de overgang tussen bedrijventerrein en landschap.

Biodiversiteit en ecologische eigenschappen

Bij de aanleg is er veel overleg geweest over de biodiversiteit en de ecologische eigenschappen van het terrein. Het resultaat is ernaar. Roeters: “Het zonneveld wordt omzoomd door een groenstrook en tegen het hek groeien klimplanten. Dat zorgt ervoor dat het park aan het zicht onttrokken is.”

Onder de zonnepanelen ligt grasland. Enerzijds voormalig intensief bemest Engels raaigras, dat actief begraasd wordt door schapen en anderzijds een veel kruiden- en bloemenrijker grasmengsel. “Die kruiden en bloemen worden slechts af en toe begraasd door schapen, zodat ze kunnen bloeien en insecten aantrekken.

Natuurvriendelijke oevers

In de plantkeuze is rekening gehouden met de insecten in het gebied. Langs een watergang, die één kant van het zonneveld omsluit, is een natuurvriendelijke oever aangelegd. Daar wordt al volop gebruik van gemaakt door onder andere reeën. Ook vogels weten het zonneveld te vinden, getuige de groep jonge fazanten die Roeters onlangs op een hek aantrof.

Bewust van de omgeving

“Twence is een fijne opdrachtgever die zich heel bewust is van de impact van hun bedrijf op de omgeving. Al sinds 2010 werken we met dit bedrijf samen aan de gebiedsontwikkeling in Twekkelo-West, waar zij gevestigd zijn,” vertelt Roeters. Twence neemt het landschap en de omgeving serieus en werkt intensief samen met Eelerwoude als er aanpassingen of uitbreidingen van het bedrijf zijn. “We merken dat zij onze adviezen goed opvolgen, wat er vervolgens weer voor zorgt dat het hele vergunningstraject soepel verloopt. Een fijne manier van werken!”

Kennis & kunde

Gerelateerde projecten