Landgoedvisie

Een strategisch plan voor de ontwikkeling van een landgoed. Hierin zijn de visie, doelstellingen en richtlijnen voor de ontwikkeling en het beheer van het landgoed vastgelegd.

Onze aanpak

Een landgoedvisie start met uitvoerig onderzoek naar zaken als geomorfologie, bodem en historie van het landgoed. We beschrijven de bestaande waarden en benoemen ruimtelijke uitgangspunten. Dan voeren we een beleidsanalyse uit en bespreken de uitgangspunten van het beleid. Het resultaat van dit onderzoek is een kenschets van het gebied met de problematiek en de kansen en weergave van mogelijkheden.

Wij nemen in een landgoedvisie mogelijkheden op voor positieve veranderingen op het gebied van biodiversiteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Daarbij gebruiken we de expertise van onze adviseurs op het gebied van rentmeesterij, landschapsarchitectuur, ecologie, ruimtelijke ontwikkeling en cultuurtechniek.

Waarom?

Een landgoedvisie geeft de eigenaar of beheerder een leidraad voor langetermijnbeslissingen met betrekking tot het landgoed. Denk aan herstel- en renovatiewerkzaamheden, energietransitie, klimaatadaptatie, landbouwpraktijken, natuurbehoud, recreatieve activiteiten en de betrokkenheid van de lokale gemeenschap. Het helpt bij het waarborgen van de continuïteit van het landgoed en het behoud van de erfgoedwaarde ervan.

Het kan een waardevol instrument zijn voor het vormen van een strategie voor de ontwikkeling en het beheer van het landgoed. In de landgoedvisie kunnen belangrijke onderdelen hiervoor opgenomen worden, zoals

• de langetermijndoelen en welke waarden daarbij behouden moeten worden.
• Richtlijnen voor de verdeling van de verschillende functies over het landgoed.
• Maatregelen voor behoud van bossen, ecosystemen, natuurgebieden en bedreigde diersoorten.
• Ambities voor duurzaamheid en energie-efficiëntie
• Maatregelen voor recreatieve voorzieningen, educatie en evenementen

Meer info

Een landgoedvisie geeft de eigenaar of beheerder een leidraad voor langetermijnbeslissingen met betrekking tot het landgoed.