Landgoedvisie voor historische buitenplaats

Een eenduidige visie op het beheer en de inrichting van landgoed Molecaten

Aan de rand van de Veluwe, net ten zuiden van het vestingstadje Hattem ligt landgoed Molecaten, een historische buitenplaats met diverse rijksmonumenten en een lange geschiedenis. Een plek waar alles klopt: ligging, verschijningsvorm én historie.

Deze bijzondere locatie wil de eigenaar, verzekeringsmaatschappij a.s.r., graag in goede staat doorgeven aan volgende generaties. Daarom vroegen zij Eelerwoude om een landgoedvisie te ontwikkelen: een visie die richting geeft aan inrichting en beheer voor de komende tien jaar, waaraan nieuwe ontwikkelingen getoetst worden en die de historische identiteit van het landgoed waarborgt.

Opdracht Landgoedvisie

Locatie Landgoed Molecaten

Opdrachtgever Verzekeringsmaatschappij a.s.r.

Landgoed Molecaten is ruim 130 hectare groot en bestaat uit een aantal kenmerkende beelddragers, zoals Huis Molecaten, herberg Molecaten, monumentale Spaanse Graven, een historische bomenlaan en een uniek sprengenstelsel uit de 16e eeuw. Ook zijn hier de 400 jaar oude Mariabeuk én een van de best bewaarde watermolens van Nederland te vinden.

Ryan Nijzink, rentmeester bij a.s.r. vastgoed vermogensbeheer: “Het landgoed is winstgevend, onder meer door bosbouw en erfpacht. Maar als je een landgoed als Molecaten beheert, speelt niet alleen het financiële aspect een rol. Het betekent ook dat je moet investeren, zodat je het in goede staat doorgeeft aan de volgende generatie.”

Eenduidige en grondige visie

Van belang voor de instandhouding van dit landgoed is volgens Nijzink een eenduidige visie op beheer en inrichting: “Ik wil vermijden dat we ad hoc beslissingen nemen. Wat we doen op het landgoed, moet samenhang hebben en elkaar versterken. Daarom hebben we Eelerwoude een landgoedvisie laten maken: om uitgangspunten en kaders te hebben waarmee we voor de komende tien jaar inrichting en beheer goed kunnen uitvoeren en waaraan we nieuwe ontwikkelingen kunnen toetsen.”

In de landgoedvisie zijn dan ook verschillende thema’s verwerkt, van landschap tot bebouwing en van water tot recreatie. Nijzink: “Wat mij opvalt, is dat de landgoedvisie heel grondig is opgesteld. Vanuit de identiteit, de historische context en de beelddragers wordt een gedegen visie gevormd, waarbij zwakke en sterke punten naar voren komen. Dit levert een visie op zoals we ‘m hadden gewenst.”

Nieuwe kennis, nieuwe projecten

En meer, aangezien ook nieuwe informatie boven tafel is gekomen. Nijzink: “Een mooie treffer is het onderzoek naar het sprengenstelsel, een rijksmonument. Doordat Eelerwoude veel disciplines in huis heeft, is de werking van dit sprengenstelsel goed onder de loep genomen. Hieruit volgt één van de maatregelen die in de landgoedvisie beschreven staan, namelijk het toevoegen van een extra sprengenkop om meer water naar de watermolen te krijgen.”

Enkele projecten die uitvoering geven aan de voorgestelde maatregelen in de landgoedvisie zijn al gestart: “Dit doen we gefaseerd, ook samen met Eelerwoude. Zo zijn we bezig met de aanleg van parkeerplaatsen op het landgoed, aangezien het aantal bezoekers toeneemt. Ook zijn we bezig met een beeld- en kwaliteitsplan voor de herontwikkeling van twee woonboerderijen en hebben we een buitengewoon opsporingsambtenaar ingeschakeld, zodat het toezicht op het landgoed verbetert. Als je zegt dat je duurzaam landgoedbeheer wil toepassen, dan moet je ermee aan de slag. En dat doen we nu, aan de hand van de landgoedvisie.”

Kennis & kunde

Gerelateerde projecten