Natuurinclusieve kansenkaart

Een overzicht met mogelijkheden voor natuurinclusieve kansen voor een locatie. Deze worden in beeld gebracht in de vorm van een schema met overview van het bedrijf of terrein. In het document zijn ook adviezen voor gerichte, praktische maatregelen opgenomen.

Onze aanpak

Naar aanleiding van een sessie op locatie worden de natuurinclusieve kansen besproken. Dit doen we met behulp van een toolbox, een overzicht van mogelijkheden voor natuurinclusiviteit. Aan de hand hiervan brengen we een overzicht van mogelijkheden in kaart die in het document worden aangevuld met adviezen voor gerichte, praktische maatregelen.

Bij een eerste fysieke kennismaking bezoekt een integraal team de locatie. Hierbij worden de wensen van de iniatiefnemers en andere betrokkenen geïnventariseerd. Elke adviseur kijkt hier vanuit de eigen expertise naar. Samen signaleren zij kansen en knelpunten en de eerste ideeën worden gedeeld.

Daarna is er een bespreking over doelstellingen en ambities. We gaan op zoek naar antwoorden op vragen als: Welke doelsoorten komen hier voor? Welke landschapsstructuren en leefgebieden horen hierbij? Welke natuurinclusieve kansen passen hier? De uitkomsten worden gebundeld in de kaart.

Natuurinclusieve Toolbox van Eelerwoude
Hoe gaan we met elkaar op weg naar een 100% natuurinclusieve leefomgeving? Dit is de vraag die we bij elk project ons zelf stellen. De natuurinclusieve toolbox hanteren wij bij het opstellen van de natuurinclusieve kansenkaart. Op basis van onze vier ontwikkelthema’s zijn er vele mogelijkheden schematisch opgesomd in de toolbox. Niet alles kan overal. Ook is de toolbox niet uitputtend. Het gaat er vooral om het gesprek te voeren met de toolbox op tafel en de kansen met elkaar te signaleren. Elke locatie is uniek en kent zijn eigen specifieke mogelijkheden. De opsomming van de natuurinclusieve kansen is dan ook de uitkomst van het overleg.

De natuurinclusieve kansenkaart kan in elke fase van een project en op elke gewenste locatie worden toegepast. Vraag vrijblijvend een eerste gesprek aan met een van onze collega’s.

Waarom?

De kansenkaart is een uitstekend middel om met verschillende partijen het gesprek aan te gaan over natuurinclusieve mogelijkheden, vanuit de thema’s klimaatbewust werken, energietransitie, verhogen van biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. De praktische maatregelen die in het document zijn opgenomen kunnen vaak meteen worden toegepast.

In de video hieronder legt natuurinclusief ontwerper Ilse Stilkenboom uit waarvoor een natuurinclusieve kansenkaart gebruikt kan worden.

Deze video is onderdeel van onze talkshow ‘Plan E: Natuurinclusief verbindt’ van 1 juni 2023. Daarin spraken we met verschillende partijen over de dialoog over natuurinclusiviteit. 

Meer info

Vraag ook naar de mogelijkheden van visualisatie van het mogelijke resultaat van de geadviseerde maatregelen.

 

 

Gerelateerde Projecten

Kennis & Kunde