Ontwikkelen in de Ecologische Hoofdstructuur of Natuurnetwerk

Bouw je in (de buurt van) beschermde natuur? Organiseer je er een evenement of leg je in of bij dit gebied snelwegen aan? Bij al deze grote of kleine ruimtelijke ontwikkelingen moet je natuuronderzoek doen. Schakel ons in. Wij voeren het voor je uit en helpen met allerlei andere zaken die je tegenkomt.

Effectbeoordeling

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS, oftewel Natuurnetwerk) zorgt ervoor dat dieren en planten zich kunnen verspreiden door Nederland. Onze adviseurs onderzoeken of een initiatief hier een negatief effect op heeft.

Compensatieplan

Tast de ontwikkeling de ecologische hoofdstructuur aan? Vaak kun je de gevolgen van de ontwikkeling verzachten (mitigeren). Soms moet je een nieuw leefgebied maken (compensatie). Wij adviseren bij het vinden van de juiste maatregelen.

Natuur compenseren

Eelerwoude helpt met het ontwerpen, inrichten en beheren van het nieuwe leefgebied (compensatiegebied).

Goed contact met de provincie is noodzaak

De provincie is verantwoordelijk voor de realisatie en het behoud van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Bij aanpassingen in de EHS is goed contact met de provincie dan ook van groot belang. Wij verzorgen dit contact en zorgen voor een soepel proces.

Gerelateerde producten