Kwaliteitsverbetering waterrietlanden

Kwaliteitsverbetering waterrietlanden

Biodiversiteit Kwaliteitsverbetering waterrietlanden Een beter leefklimaat voor broedvogels in het Zwarte Meer Tussen 2014 en 2019 werden in het Natura 2000-gebied het Zwarte Meer herstelmaatregelen uitgevoerd ter bescherming van zeldzame en kwetsbare moerasvogels....
Beheer- en herstelplan monumentaal landschapspark

Beheer- en herstelplan monumentaal landschapspark

Inspiratie Beheer- en herstelplan monumentaal landschapspark Praktische leidraad voor landgoed Rhederoord Landgoed Rhederoord is een Gelderse buitenplaats met een historisch landhuis en verschillende bijgebouwen. Het heeft een bijzonder landschapspark dat grote...
Methodiek Basiskwaliteit Natuur

Methodiek Basiskwaliteit Natuur

BiodiversiteitGezonde leefomgeving Methodiek Basiskwaliteit Natuur Nieuwe methodiek voor natuurkwaliteit in Overijssel Eelerwoude heeft in opdracht van de provincie Overijssel de Methodiek Basiskwaliteit Natuur opgeleverd. Dit rapport schetst de basiskwaliteit voor...
Gebiedsvisie natuurinclusieve landbouw

Gebiedsvisie natuurinclusieve landbouw

BiodiversiteitGezonde leefomgeving Gebiedsvisie natuurinclusieve landbouw Concrete maatregelen voor de Veluwezoom IJssel Een gezamenlijke inspanning van 12 agrariërs, grondeigenaren, natuurorganisaties, gemeenten, waterschappen en andere betrokkenen heeft geresulteerd...
Van loonbedrijf naar natuurinclusief recreatieterrein

Van loonbedrijf naar natuurinclusief recreatieterrein

Gezonde leefomgevingInspiratie Van loonbedrijf naar natuurinclusief recreatieterrein De droom van een familie die een totale omslag wilde maken Trekkers, kranen, grondbank en compost waren jarenlang het beeld op het terrein van Mulder Dalerveen. In 2018 kwam het idee...