Kwaliteitsbudget voor ecologie en landschapskwaliteit bij wind- en zonneparken

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een amendement van D66 en GroenLinks om komend jaar 25 miljoen euro beschikbaar te stellen als kwaliteitsbudget voor ecologie en landschapskwaliteit bij wind- en zonneparken.

Aanvankelijk wilden Raoul Boucke (D66) en Suzanne Kröger (GroenLinks) in 2024 geen 25 maar 50 miljoen euro uittrekken voor het door hen beoogde kwaliteitsbudget.

Onderzoek

De roep om een kwaliteitsbudget waarmee bij de realisatie van hernieuwbare-energieprojecten de kwetsbare natuur en biodiversiteit beschermd worden, klinkt al enkele jaren. Zo stemde de Tweede Kamer al in de zomer van 2021 voor een motie om de invoering van een kwaliteitsbudget te onderzoeken voor de realisatie van wind- en zonneparken. D66 en GroenLinks riepen minister Jetten voor Klimaat en Energie afgelopen juni via een motie al op om het kwaliteitsbudget ook daadwerkelijk in te voeren.

De 25 miljoen euro die nu beschikbaar wordt gesteld, is voor het herstellen en versterken van de ecologie en landschapskwaliteit bij en rondom projecten voor hernieuwbare energie op land.
Met het aannemen van het amendement heeft de Tweede Kamer namelijk de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het kalenderjaar 2024 gewijzigd.

Ruime Kamermeerderheid

De SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, de ChristenUnie, de VVD en het CDA stemden voor het amendement.

Lid Omtzigt, de SGP, JA21, Groep Van Haga, de PVV, FVD en BBB stemden tegen, wat betekent dat het amendement met een ruime Kamermeerderheid is aangenomen.

TNO ontwikkelde de bodembelichtingstoets voor zonnevelden, die Eelerwoude kan uitvoeren. We berekenen vooraf wat de invloed is van geplande zonnepanelen op de hoeveelheid licht op de bodem eronder. Hiermee kunnen zonnevelden ontworpen worden met behoud van bodemkwaliteit.

De informatie op deze pagina is een publicatie van Solar Magazine van 25 oktober 2023.