Methodiek Basiskwaliteit Natuur

Methodiek Basiskwaliteit Natuur

BiodiversiteitGezonde leefomgeving Methodiek Basiskwaliteit Natuur Nieuwe methodiek voor natuurkwaliteit in Overijssel Eelerwoude heeft in opdracht van de provincie Overijssel de Methodiek Basiskwaliteit Natuur opgeleverd. Dit rapport schetst de basiskwaliteit voor...
Gebiedsvisie natuurinclusieve landbouw

Gebiedsvisie natuurinclusieve landbouw

BiodiversiteitGezonde leefomgeving Gebiedsvisie natuurinclusieve landbouw Concrete maatregelen voor de Veluwezoom IJssel Een gezamenlijke inspanning van 12 agrariërs, grondeigenaren, natuurorganisaties, gemeenten, waterschappen en andere betrokkenen heeft geresulteerd...
Natuurontwikkeling in de binnenduinrand

Natuurontwikkeling in de binnenduinrand

KlimaatadaptatieBiodiversiteit Natuurontwikkeling in de binnenduinrand De Zanderij in Castricum krijgt weer natte natuur Door de afgraving van duinen in het verleden is het natuurlijk watersysteem in de Zanderij doorbroken. De gemeente Castricum wil het systeem...
Natuurherstel in Zuidwest Drenthe

Natuurherstel in Zuidwest Drenthe

BiodiversiteitGezonde leefomgevingInspiratie Natuurherstel in Zuidwest Drenthe Heideherstel Natura 2000-gebieden In Zuidwest Drenthe liggen enkele bijzondere natuurgebieden. Het open heidelandschap heeft hier te lijden onder stikstofneerslag. Natuurmonumenten heeft,...
Van verdroogd beekdal naar nat bloemenlandschap

Van verdroogd beekdal naar nat bloemenlandschap

BiodiversiteitGezonde leefomgevingKlimaatadaptatie Van verdroogd beekdal naar nat bloemenlandschap Van verdroogd beekdal naar nat bloemenlandschap Landgoed Hackfort is een eeuwenoud landgoed nabij het Achterhoekse Vorden. Sinds het landgoed is aangekocht door...