Natuurinclusieve adviezen voor woonwijken

Concrete tips voor vastgoedontwikkelaar

Heutink Groep heeft de ambitie om een positieve impact te hebben op de leefomgeving. De vastgoedontwikkelaar wil dat realiseren door projecten meer natuurinclusief te maken.

Met onze adviezen en aanwijzingen werden meerdere ontwikkelingen aangevuld. Zo zijn ze niet alleen waardevol voor mensen, maar ook voor planten en dieren.

Opdracht Groene wijk

Product Natuurinclusief advies

Locatie Staphorst & Genemuiden

Opdrachtgever Heutink Groep

Een groene wijk

Tag West in Genemuiden is een woonwijk in ontwikkeling. Het wordt een ruim opgezette woonwijk in een dorpse sfeer met veel water en groen. Om zoveel mogelijk kansen voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier te benutten, onderzochten wij de mogelijkheden voor klimaatbuffers en meer biodiversiteit.

Tijdens een veldbezoek bespraken we de plannen met de ontwikkelaar, de architecten en de gemeente. Deze informatie namen we mee in een concreet advies waarmee alle partijen aan de slag kunnen. Onze expertise is belangrijke input voor de volgende fase waarin de woningen worden ontworpen en de openbare ruimte vorm krijgt.

Een thuis voor mensen, planten en dieren

Slingengaarde is een plan voor een woonwijk in Staphorst. Het moet het landelijke van Staphorst en de gezelligheid van Meppel ademen. Hierbij keken we naar de bestaande plannen voor de ontwikkeling en in hoe we deze natuurinclusiever konden maken. We gaven concrete aanwijzingen en uitleg aan de ontwikkelaar, de architecten en de gemeente. Hiermee kunnen plekken gecreëerd worden waar dieren kunnen rusten, eten, schuilen en veilig door de wijk kunnen bewegen. Denk aan verblijfplaatsen voor vleermuizen en huismussen.

Ook gaven we adviezen over de aanleg van groene daken, natuurlijk spelen en beplanting met ecologische meerwaarde in de openbare ruimte. Hiermee kunnen bestaande plannen aangevuld worden zodat er voor zowel bewoners als voor planten en dieren een nieuw thuis ontstaat.

Natuurinclusief ontwerpen, inrichten en beheren

De mens is afhankelijk van natuur. Natuur is dus essentieel voor ons. Daarbij heeft natuur in de omgeving een positieve invloed op mensen. Niet alleen op de fysieke gezondheid, ook op de mentale.

Houd in een vroeg stadium van een ruimtelijk plan rekening met de natuur. Kijk waar je het plan in de natuur kan realiseren. Op die manier wordt een ruimtelijke ontwikkeling verweven met de omgeving. Daarbij zijn waardevolle combinaties te maken. De diversiteit in de ontwikkeling zorgt voor biodiversiteit en voor een gezonde leefomgeving die bestand is tegen klimaatverandering.

Gerelateerde projecten