Expertise bij Eelerwoude: natuur en gezonde leefomgeving

Door de coronapandemie zijn we ons gaan beseffen hoe belangrijk onze gezondheid is. We ontdekken steeds meer dat groen en natuur bijdragen aan een goede gezondheid. Daarom is een gezonde leefomgeving een belangrijke voorwaarde bij ruimtelijke ontwikkeling. Hoe toon je aan dat natuur bijdraagt aan de gezondheid? Wat draagt een groene omgeving bij aan de maatschappij? 

Een natuurlijke omgeving

Doordat mensen weinig bewegen, nemen gezondheidsklachten toe. Ze moeten daarom gestimuleerd worden meer te bewegen. Het ontwerp van de gebouwde omgeving kan invloed hebben op de leefstijl van mensen. Het kan ervoor zorgen dat ze minder gebruikmaken van de auto of dat ze makkelijker worden verleid tot een wandeling. Een natuurlijke omgeving stimuleert dit. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat mensen eerder een wandeling maken als ze in of nabij een groene omgeving wonen. Als de kwaliteit van dat stukje natuur goed is, zijn ze er ook nog eens langer en vaker. Daardoor neemt de fysieke activiteit toe en dat is voordelig voor de gezondheid.

Onderzoekers hebben aangetoond dat natuurbeleving een positieve invloed heeft op de sociale betrokkenheid en het geluksgevoel, het stimuleert het geheugen, de aandacht en de creativiteit. Door in kaart te brengen waar stadsnatuur ontbreekt en deze gebieden van groen te voorzien, kunnen we de gezondheid van bewoners verbeteren en bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit in steden.

Expert gezonde leefomgeving

Hoe kun je dan een gezonde leefomgeving implementeren? Waar en hoe kun je meer natuur toevoegen? Wat heeft die natuur nodig? Bij Eelerwoude hebben we die expertise in huis. Onze adviseur is specialist op het gebied van gezondheid in combinatie met de leefomgeving. Zij kent de gezonde ontwerpprincipes en deelt die graag. Ze weet aan welke voorwaarden een omgeving moet voldoen zodat deze de gezondheid van de bewoners bevordert. Ook kan zij vertellen welke bijdrage de natuur daaraan levert.

Verbetering van biodiversiteit en leefbaarheid

Door middel van een gebiedsanalyse kunnen wij de bestaande situatie inventariseren. In de ontwerpfase van het plan schuiven wij aan bij de landschapsarchitecten. Aan de hand van de wensen van de opdrachtgever geven wij advies over de inpassing van het groengedeelte in de omgeving. Met creatieve ideeën laten wij zien hoe de leefbaarheid en de biodiversiteit verbeterd kunnen worden, zodat een rijker en gezonder woonmilieu ontstaat. Ook bij de ontwikkeling van zonneparken en industrieterreinen geven wij adviezen over hoe de grond op meerdere manieren gebruikt kan worden.

Onze adviseur kan ook gedetacheerd worden bij een opdrachtgever, zodat haar expertise ingezet wordt om leefomgevingen te verbeteren. Zij vertelt graag hoe zij kan bijdragen aan verschillende projecten.

Natuurinclusief

Eelerwoude is op weg naar 100% natuurinclusief. We verbinden gebieden, gebouwen, gebruikers en natuur op een slimme manier met elkaar. We geven de natuur een stem en willen het maximale doen voor een gezonde leefomgeving.

Gerelateerde producten