Biodiversiteit loont voor ondernemers en werknemers

In Nederland en wereldwijd neemt de biodiversiteit snel af als gevolg van menselijke activiteiten. Dat vormt een aanzienlijk risico voor onze leefomgeving, het ecosysteem en onze economie. Het herstellen van biodiversiteit vereist een gezamenlijke inspanning van overheden, ondernemers, werknemers, maatschappelijke organisaties en consumenten.

De SER heeft in de handreiking “Biodiversiteit loont” benadrukt dat het cruciaal is om biodiversiteitsverlies te stoppen en herstel te stimuleren. Deze handleiding spoort ondernemers en werknemers aan om via bedrijfsvoering, toeleveringsketens, cao’s en medezeggenschap bij te dragen aan biodiversiteitsherstel.

Praktische mogelijkheden

De handreiking biedt ondernemers en werknemers praktische mogelijkheden langs vijf lijnen.

Prioriteit voor biodiversiteit

Een gezonde natuur is onmisbaar voor onze samenleving en economie, maar biodiversiteit staat onder druk. Het verlies ervan brengt ecologische, financiële en economische risico’s met zich mee.

Samenhangende duurzaamheidsuitdagingen

Biodiversiteit, energie, grondstoffen, leefomgeving, klimaat en arbeidsmarkt zijn onderling verbonden. Het is essentieel om middelen en ruimte slim in te zetten en nieuwe regelgeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive, in overweging te nemen.

Voordelen van biodiversiteitsherstel

Het bevorderen van biodiversiteitsherstel vermindert de kwetsbaarheid van het economisch systeem, verlaagt kosten en risico’s, creëert een aantrekkelijk werkklimaat en versterkt de business case voor duurzame en natuurinclusieve producten en diensten.

Iedereen kan bijdragen

De handleiding biedt tien acties waarmee ondernemers en werknemers direct kunnen bijdragen aan biodiversiteitsherstel, zoals duurzame inkoop, circulaire economie en efficiënt energiegebruik.

Samenwerking voor meer impact

Sectoren, branches en vakbonden kunnen samenwerken om effectief biodiversiteitsherstel te bevorderen. Bedrijven kunnen zich aansluiten bij nationale en internationale initiatieven.

Ook benadrukt de handleiding de rol van medezeggenschap: werknemers kunnen via medezeggenschap aandacht vragen voor biodiversiteit in hun organisatie en voorstellen doen. In cao’s kunnen afspraken worden gemaakt over groene arbeidsvoorwaarden met positieve impact op biodiversiteit, klimaat en milieu.

Ed Nijpels is voorzitter van de SER-commissie Duurzame Ontwikkeling die de handreiking opstelde. Hij zegt: “Door het verlies aan biodiversiteit komt de stabiliteit van ons sociaal-economisch systeem in gevaar, evenals de leveringszekerheid van voedsel en grondstoffen. Deze zaken zijn van cruciaal belang voor onze brede welvaart. Niet alleen hier en nu, maar ook later en elders.”

Bij Eelerwoude willen we in elk vraagstuk bijdragen aan de biodiversiteit in Nederland door inhoudelijk en praktisch natuurwaarde toe te voegen. Ontdek hoe we dat doen.

Gerelateerde projecten