Eelerwoude is onderdeel van EcoCertified Solar Parks

Eelerwoude heeft een belangrijke rol in EcoCertified Solar Parks, een landelijk onderzoek naar certificering van zonnevelden, mede gefinancierd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Samen met TNO, universiteit Wageningen, Holland Solar en NL Greenlabel vormen we een team dat de knelpunten en problemen onderzoekt rondom biodiversiteit en bodemkwaliteit bij het beheer van zonneparken. We investeren graag in dit onderzoek omdat we de kennis die hieruit voortkomt, benutten voor onze opdrachtgevers. 

EcoCertified Solar Parks zoekt praktische oplossingen

Ontwikkelaars van zonneparken hebben te maken met de gedragscode Zon op Land van Holland Solar. Werken volgens deze gedragscode betekent dat de parken zo ingericht worden dat ze een meerwaarde hebben voor biodiversiteit, geen schade toebrengen aan de bodem en dat gestreefd wordt naar een groot draagvlak. Maar in de praktijk heeft dit wetenschappelijke onderbouwing nodig. EcoCertified Solar Parks doet onderzoek hiernaar en zoekt naar praktische oplossingen. 

Kwaliteitslabel borgt biodiversiteit en bodemkwaliteit

Het onderzoeksteam stelt wetenschappelijke onderbouwde richtlijnen op die de biodiversiteit en de bodemkwaliteit van zonneparken borgen en bevorderen. Als een park volgens deze richtlijnen wordt ontworpen en beheerd, krijgt het een kwaliteitslabel: EcoCertified Solar Park.

Vergelijken van beheermethoden

Vier jaar lang wordt intensief gemonitord door het hele land, op twintig locaties waarbij op elke locatie vijf verschillende beheermethoden worden vergeleken. In het eerste jaar wordt een nulmeting biodiversiteit gedaan. Eelerwoude coördineert hierbij het beheer. Samen met het onderzoeksteam ontwikkelen wij voorstellen van beheermethoden om de biodiversiteit te bevorderen. Wij brengen de randvoorwaarden per locatie in beeld door middel van veldbezoeken, terreininventarisatie en gesprekken met ontwikkelaars en beheerders. Aan de hand hiervan wordt het maatwerk per locatie bepaald en worden specifieke werkafspraken vastgelegd.

Een belangrijke rol voor Eelerwoude

Van 2021 tot 2025 heeft collega Sebastiaan Forouzan Fard een belangrijke rol in het team van EcoCertified Solar Parks. Als manager leefomgeving organiseert en beheert hij de monitoring van alle zonneparken in de onderzoeksfase. Ook is hij het centrale aanspreekpunt van het onderzoeksteam en de beheerders van de zonneparken. Daarbij regelt hij zowel de praktische zaken als de terugkoppeling van de onderzoeksresultaten. Deze resultaten worden vastgelegd in een document dat de basis vormt voor de richtlijnen en aanbevelingen voor ontwerp en het toekomstig praktisch beheer van zonneparken. De tussentijdse en eindresultaten uit dit onderzoek kunnen wij meteen toepassen op projecten waaraan we werken. Zo gaan we samen op weg naar 100% natuurinclusief.

Gerelateerde producten

Gerelateerde projecten