AERIUS stikstofberekening

Een berekening van de stikstofdepositie (neerslag) op beschermde natuurgebieden die veroorzaakt wordt door een project.

Onze aanpak

Voor de berekening gebruiken wij het online rekeninstrument de AERIUS® Calculator. Wij verzorgen een heldere rapportage die ook door niet-specialisten te lezen is. Deze leveren we snel en helemaal volgens de richtlijnen zodat gemaakte plannen niet stagneren.

Zodra wij de aanvraag inclusief beschrijving van de ontwikkeling of activiteit ontvangen, leveren wij een offerte inclusief een formulier voor het aanleveren van de gewenste informatie. Na akkoord maken we de berekening. Vervolgens stellen we een rapportage van de invoer, de uitkomsten, de conclusies en het vervolgadvies.

Bij natuurinrichtingsprojecten kunnen onze adviseurs natuurtechniek voor een meerprijs de benodigde informatie voor de berekening leveren.

Als de berekening op 0,00 mol/ha/jr uitkomt, dan kan met de rapportage aangetoond worden dat het project geen vergunningsplicht heeft. Is de depositie van stikstof hoger dan 0,00 mol/ha/jr, dan bekijken we de mogelijkheden voor een ecologische voortoets stikstof, intern of extern salderen.

Als extern salderen of gebruikmaken van een stikstofbank noodzakelijk is, verzorgen wij de vergunning Wet natuurbescherming op het onderdeel stikstof. Mochten andere vervolgstappen nodig zijn, dan adviseren wij daarin.

Waarom?

Nederland is koploper stikstofuitstoot in Europa. We moeten dus met elkaar de stikstofuitstoot verminderen en de natuur sterker maken. Want hoe sterker de natuur, hoe beter die tegen een stootje kan. Op die manier zijn er mogelijkheden voor economische activiteiten. Daarom heeft Rijksoverheid samen met de provincies en sectoren een groot pakket maatregelen samengesteld.

Voor Natura 2000-gebieden (beschermde natuurgebieden) is afgesproken dat er een maximale hoeveelheid stikstof mag neerslaan. Daarom kan een berekening van de stikstofdepositie nodig zijn voor een aanvraag Omgevingsvergunning, een bestemmingsplan of een vergunning of toestemming in het kader van de Wet Natuurbescherming. Dit is het geval als je iets wilt ondernemen waardoor mogelijk stikstof terecht komt in zo’n gebied.

Meer info

Tot 29 mei 2019 werd het Programma Aanpassing Stikstof (PAS) gebruikt als onderbouwing voor vergunningverlening. Nu kunnen alleen projecten met een onherroepelijke Wet Natuurbescherming-vergunning nog gebruik maken van hun PAS-vergunning. Dit komt doordat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat de Nederlandse PAS in strijd is met de Europese regelgeving. Voor elk initiatief moet nu berekend worden of er sprake is van stikstofdepositie en de mogelijke effecten hiervan op beschermde natuurwaarden in Natura 2000 – gebieden.

 

 

Gerelateerde Projecten

Kennis & Kunde