Nieuw eigentijds landgoed

Nieuw eigentijds, multifunctioneel landgoed

In opdracht van een lokale ondernemer is een agrarisch landschap omgevormd tot een landgoed waar wonen, werken en recreatie samenkomen. Landschapsarchitect Stephan Schorn was vanuit Eelerwoude betrokken bij de ontwikkeling en de uitvoering van dit project. Hij kijkt tevreden terug op het verloop én het -voorlopige- eindresultaat. “Maar”, vult hij aan: “het realiseren van een landschap gaat veel minder snel dan het bouwen van een huis, dus over een paar jaar zien we pas het échte, complete eindresultaat.”

Opdracht Inrichting nieuw landgoed

Locatie Enter

Jaar uitvoering 2017/2018

Nieuwe natuurwaarden gecreëerd

Een van de eisen bij het ontwikkelen van een nieuw landgoed is dat er nieuwe natuurwaarden gecreëerd worden. Daarom is er op het landgoed in Enter gezocht naar natuur tot op het erf. Schorn: “Dat kun je heel letterlijk zien: de bloemenweides, waar de biologische vleeskoeien van de eigenaar grazen, lopen door tot aan de gevel van het pand.” Om het erf ligt voornamelijk natuurlijk grasland met verschillende beheersniveaus. De landschapselementen op het landgoed zijn eind 2017 en begin 2018 aangelegd. De ontwikkeling van de natuur en het landschap heeft tijd nodig. Schorn: “Het duurt nog een aantal jaar tot er daadwerkelijke natuurkwaliteiten worden behaald, maar er is een goede start gemaakt.”

Beleving van het landgoed

Op het nieuwe landgoed is veel aandacht voor de beleving. Enerzijds voor de bezoeker van het op het landgoed gevestigde bedrijf, anderzijds voor de recreanten in de omgeving. In het hoofdgebouw worden wonen en werken gecombineerd. Hier is ook een bedrijfsruimte gevestigd met een plek voor een werkruimte en een atelier. Grote ramen zorgen ervoor dat er goed zicht is op de Black Angus-runderen van het bedrijf. Schorn: “Voor recreanten is er aan de westrand van het landgoed een belevingspad gemaakt met vijf hotspots, zoals bijvoorbeeld een hoogzit om uit te kijken over het landschap en een poortje richting de koeien. Deze route liep al langs het landgoed, maar we hebben de kwaliteit van de beleving opgewaardeerd.”

Relatie tussen bebouwing en omgeving

Bij de inrichting van het landgoed is nauw samengewerkt met Reitsema & partners architecten. Schorn: “Door in een vroegtijdig stadium al samen op te trekken, krijg je samenhang tussen de gebouwen en de omgeving. We zijn letterlijk het veld ingegaan met de architect en de initiatiefnemer, op zoek naar de mooiste plek voor het gebouw.”

De gebouwen op het landgoed zijn geïnspireerd op de oude Twentse schuren, voorzien van veel glas en moderne gebinten. De woning en de bijgebouwen liggen op twee assen en hebben een sterke relatie met het landschap door zichtlijnen richting de omgeving. Schorn: “Vanuit iedere kamer van het huis heb je een uniek uitzicht.” Het gebruik van vergrijsd hout en het gepatineerd zinken dak zorgen ervoor dat het gebouw volledig opgaat in het omliggende landschap.

Teruggebrachte landschapselementen

Bij het aanleggen van het landschap heeft Eelerwoude uitgebreid onderzoek gedaan naar historische landschapselementen. Schorn: “Aan de hand van historische kaarten en bodemonderzoek zijn we op zoek gegaan naar het verhaal van het landschap. Van oudsher kent deze regio een kleinschalig coulissenlandschap. Dat hebben we op een eigentijdse manier teruggebracht op het landgoed.” De grootschalige agrarische gronden hebben weer plaatsgemaakt voor landschappelijke kamers met subtiele hoogteverschillen. Daarbij zijn verdwenen houtwallen op een nieuwe manier gerealiseerd, door bijvoorbeeld bomenrijen te plaatsen.

Gerelateerde producten