Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan zijn de mogelijkheden voor gebruik en bebouwing van een gebied vastgelegd. Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht en daarmee is het bestemmingsplan vervangen door het omgevingsplan.

Onze aanpak

Als een project voldoet aan bepaalde voorwaarden die genoemd worden in het bestemmingsplan, kan een wijzigingsplan worden opgesteld. Dit is een korte procedure. Kan het project niet binnen deze voorwaarden gerealiseerd worden, dan moet een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden. Deze procedure kan ingewikkeld zijn.

Wij nemen dit werk uit handen en stellen alle onderdelen op. Zoals de toelichting met een beschrijving van de gewenste ontwikkeling of het gebied, een toetsing aan het geldende beleid en een verantwoording voor de gekozen bestemmingen. Om te beoordelen of het plan uitvoerbaar is, doen wij specialistisch onderzoek op verschillende aspecten, zoals milieu, ecologie en financiën. Ook de regels waaruit duidelijk wordt of en hoe er gebouwd mag worden en waar de gebouwen en onbebouwde gronden voor gebruikt mogen worden stellen wij. Wij maken de verbeelding waarin bestemmingsvlakken, bouwvlakken en aanduidingen worden aangegeven.

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht en daarmee is het bestemmingsplan vervangen door het omgevingsplan.

Waarom?

In een bestemmingsplan wordt vastgelegd hoe het grondgebied van een gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. Het gebied krijgt een bepaalde functie, zoals wonen, recreatie of bedrijvigheid. Die functie bepaalt welke bouwactiviteiten mogelijk zijn. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan van een gebied vast en bepaalt de functie van het gebied en de regels over het gebruik van de grond. Het Rijk en de provincie kunnen ook bestemmingsplannen opstellen.

Meer info

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet altijd worden getoetst aan het bestemmingsplan. Houdt deze aanvraag in dat er kleine aanpassingen in het gebied uitgevoerd worden, zoals wat nieuw groen aanleggen of een kleine vijver? Dan is vaak een omgevingsvergunning voldoende. Dit verschilt echter per gemeente en bestemmingsplan.

Wil je weten of je plannen haalbaar zijn? Laat dan een haalbaarheidsscan doen.

 

Ontwikkelthema